Poniedziałek 26.09.

7.00    +za Mariannę Krygielską

17.30  -o Boże bł. i łaski dla Katarzyny i Pawła Topolewskich

-o Boże bł. i łaski dla małżonków Magdy i Macieja Olejniczak

18.00  +za Józefa i Mariannę Kowalskich (p)

+za Krystynę Kowalską (p)

  

Wtorek 27.09.

7.00    +za Zofię Liberadzką (p)

18.00 +za Tadeusza Dobrowolskiego, Wiesława i Genowefę (1r) oraz Franciszka Dobrowolskich

-o Boże bł., zdrowie i potrzebne łaski dla całej rodziny w 26 r. ślubu Anny i Bogumiła

 

Środa 28.09.

7.00    +za Edwarda Józefa Ożarowskiego (1p)

18.00  -o Boże bł. i łaski dla Norberta i Klaudii Sikorskich (śl)

+za Irenę Goclender (p)

 

Czwartek 29.09.

7.00    +za Teresę Najechalską (p)

+za Jana Jonderko (p)

18.00  +za Stanisława i Stanisławę Gajewskich i siostrę Teodozję

+za Michała Karwowskiego (im)

 

Piątek 30.09.

7.00    +za Piotra Skalskiego

+za Edwarda Jerzego Nowakowskiego (p)

17.30  +za Stanisławę Matuszewską

+za Wiesława Strupczewskiego (p)

18.00  +za Piotra Dąbrowskiego i Igora Osińskiego

-o Boże bł. i łaski dla Magdy Sikora z ok. 40-stych urodzin

19.30  -Spotkanie Kerygmatyczne

 

Sobota 1.10.

7.00    +za Marzenę Franczak (20r), Piotra Franczak i Zygmunta Wichowskiego

+za Barbarę Cieślak (p)

8.30    -Różaniec, Msza św. ku czci Niepokalanego Serca NMP

17.00  +za Stanisławę Sikorską (10r)

+za Edwarda Ożarowskiego – int. od brata z rodziną

19.30  – Spotkanie Kerygmatyczne

 

NIEDZIELA 2.10.

8.00      +za Janinę i Ryszarda Pietruszewskich w r. śm. Janiny

+za Marię Świerkocką (4r)

10.00  +za Henryka Pawelskiego (12r)

11.45 -za parafian

17.00   +za Mariannę, Kazimierza i Jana Lutomirskich