Podziękowanie za kwiaty. Bardzo dziękujemy Pani Wioletcie Dereckiej oraz państwu Edycie i Jackowi Pomianowskim za kwiaty […]
Zapraszamy na różaniec codziennie na g. 16.30. Po różańcu Msza św. W poniedziałki i piątki zapraszamy […]
Poniedziałek 3.10. 7.00    +za Mariannę Kamińską (1r) 16.30     -Różaniec 17.00  +za Teresę (r) i Henryka […]