Poniedziałek 3.10.

7.00    +za Mariannę Kamińską (1r)

16.30     -Różaniec

17.00  +za Teresę (r) i Henryka Lenard

+za Mariannę (11r) i Antoniego (10r) Chojnowskich i zm. z r-ny

 

Wtorek 4.10.

7.00    +za Zuzannę Mężyńską (2r)

+za Zofię Liberadzką (p)

16.30     -Różaniec

17.00  +za Tadeusza Korzybskiego (3r)

+za Apolonię Żochowską i Mirosława Zwierzchowskiego (ur), oraz r-ców Zwierzchowskich

 

Środa 5.10.

7.00    +za Adama Wiśniewskiego (p)

+za Edwarda Jerzego Nowakowskiego (p)

16.30     -Różaniec

17.00  +za Hannę Burzykowską

17.30  +za Tadeusza Najechalskiego (im.), dz-ków Wierzbickich i Najechalskich

 

 

Czwartek 6.10.

7.00    +za Teresę Najechalską (p)

16.30     -Różaniec

17.00  +za Jerzego Kulińskiego (12r)

+za Rafała Jasińskiego (p)

03.10 – 09.10.2022

 

Piątek 7.10.

7.00    +za Mariannę i Józefa Kowalskich (p)

+za Andrzeja Lipowskiego (2r), zm. z r-ny Lipowskich i Aftańskich

16.30     -Różaniec

17.00  -o Boże bł. dla grup parafialnych

-o Boże bł. dla Marty i Rafała Dygan w 16-stą r. ślubu

+za Mieczysława Kowalskiego i dusze członków Koła Żywego Różańca

Sobota 8.10.

7.00    +za Władysławę (6r) i Szczepana Dobrzyńskich (ur)

16.30     -Różaniec

17.00  +za Wojciecha Dąbrowskiego (5r)

+za Janinę Kurnicką (2r)

+za Irenę i Wiktora Nowakowskich

17.30 -o Boże bł. dla Elżbiety i Marka Liberadzkich w 40-stą r. ślubu

 

NIEDZIELA 9.10.

8.00      +za Barbarę Wrońską (5r)

+za Aleksandrę Romanowska i Marię Dobrowolską

10.00  +za Milenkę Woźnicka i jej dz-ków

+za Jadwigę i Czesława Stępkowskich, dz-ków Lubelskich i Stępkowskich

11.15     -Różaniec

11.45 -za parafian

17.00 +za Jerzego Goszczyckiego (7r), Czesławę i Antoniego Goszczyckich