Poniedziałek 24.10.

7.00     +za Mariannę i Józefa Kowalskich (p)

16.30     -Różaniec

17.00   +za Teresę Najechalską (p)

+za Kazimierza Ryszarda Krzyżańskiego (p)

 Wtorek 25.10.

7.00     +za Rafała Jasińskiego (p)

16.30     -Różaniec

17.00   +za Leokadię i Jana Wilkiel (r)

+za Mariannę Krygielską (p)

Środa 26.10.

7.00     -za Zofię Liberadzką (p)

16.30     -Różaniec

17.00   +za Mariannę i Stanisława Gryszpanowicz, Barbarę i Stanisława Luberackich

+za Krystynę Kowalską (p)

Czwartek 27.10.

7.00     +za Wojciecha Gajewskiego (1p)

16.30     -Różaniec

17.00   +za Sabinę Kęsicką (im)

+za dz-ków Mariannę i Stanisława Nowakowskich

Piątek 28.10.

7.00     +za Anielę, Piotra i Teresę (2r) Smukowskich

16.30     -Różaniec

17.00   +za Wiesława Popiołkowskiego (6r)

+za Tadeusza (im) i Krystynę Lutomirskich

 Sobota 29.10.

7.00     – za zm. z r-ny Cywińskich

16.30     -Różaniec

17.00  +za Stanisława Jana Pietrzaka (1r)

+za Romana Piechota (10r)

17.30   +za Artura Mężyńskiego (im)

+za Edwarda Jerzego Nowakowskiego (p)

 NIEDZIELA 30.10.

8.00     +za Stanisława Opolskiego (p)

10.00   +za Zbigniewa Guzanowskiego (ur)

11.15     -Różaniec

11.45   -w int. Parafian

15.00   -Bal Wszystkich Świętych

17.00   +za Tadeusza Zdunowskiego (im) Paulo Marino (ur) Jadwigę Kujawa (im)