Poniedziałek 12.12.
6.30 +za Józefa Rutkowskiego (p)
+za Anielę i Stanisława Woźnickich
17.00 +za Wandę Pietrzak (10r)

Wtorek 13.12.
6.30 +za Edwarda Ożarowskiego (p)
+za Wiesława Lecha Urbańskiego (1p)
17.00 +za Jana Jonderko (p)
17.30 +za Floriana Koryckiego (10r)

Środa 14.12.
6.30 +za Alfredę Brudzeńską (im)
+za Mariannę Skolimowską (p)
17.00 +za Zdzisława, Tadeusza, Barbarę i Pawła Smolińskich
+za Dariusza Nawotka (4r, im)
17.30 +za Antoniego Strugałę (ur)
+za Reginę, Jadwigę i Eugeniusza Korzybskich i Stanisława Robakiewicza

Czwartek 15.12.
6.30 +za Jana Hartmana (12r)
+za Kamila Machowskiego, Jana Kamińskiego (2r) oraz jego r-ców i rodzeństwo
17.00 +za Jarosława Skolimowskiego
+za Wincentego Jakubiaka (13r)
17.30 +za teściów Stanisława i Feliksę Łyzińskich i Władysławę Łyzińską
+za Norberta Pawlaka (p)

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Piątek 16.12.
6.30 +za Anielę i Józefa Ciarkowskich i Janusza Woźniaka
8.15 -w intencji uczniów i pracowników SP w Baboszewie i Mystkowie
10.00 +za Ewę Klimek (p0
11.15 +za Annę Barcińską (p)
18.00 +za męża Ryszarda Karwowskiego, Jana Biernackiego i r-nę Karwowskich
19.00 WIECZÓR UWIELBIENIA Z MODLITWĄ WSTAWIENNICZĄ

Sobota 17.12.
6.30 +za Wacława Skolimowskiego
9.00 +za Ewę i Piotra Maćczak, Stanisławę i Jana Dobaczewskich
11.00 +za Barbarę Chudzyńską (1p)
16.00 +za Zdzisława Pydynowskiego, r-ców Jadwigę i Hilarego Pydynowskich i Mariannę Ryzińską
-w int. Koła Różańcowego z Arcelina
18.00 +za Stanisława Tomaszewskiego

NIEDZIELA 18.12.
8.00 +za Artura Kucińskiego (5r)
+za Kazimierza Ostrowskiego (5r)
10.00 +za Irenę i Czesława Pawelskich
+za r-ców Zygmunta i Irenę Błachowiak i zm. z r-ny Błachowiak
11.45 – w int. Parafian
17.00 +za Mariusza Ruszkowskiego