Poniedziałek 19.12.
6.30 -ku czci św. Józefa
+za Tadeusza Kopeć (7r)
17.00 +za Henryka Ruszczaka (11r)
+za Bogusława Matuszewskiego, dz-ków Matuszewskich i Prusińskich

Wtorek 20.12.
6.30 +za Wojciecha Gajewskiego (p)
+Jadwigę i Zbigniewa Długoszewskich
-Msza św. dziękczynna w intencji Bogu wiadomej
17.00 +za Jolantę Najechalską (13r), Hannę i Piotra Figat

Środa 21.12.
6.30 +za Annę Barcińską (p)
+za Janinę Sekuła (p)
17.00 +za Zofię (5r) i Jana Leszczyńskich, zm. z r-ny Leszczyńskich i Jackowskich
+za Rafała Jasińskiego (p)

Czwartek 22.12.
6.30 +za Zenona Lubelskiego
+za r-ców Kosowskich i Smardzewskich
17.00 +za Ireneusza Adamiaka, r-ców Zielińskich i brata Zielińskiego
+za Helenę i Stanisława Szcześniak
17.30 +za Edwarda Ożarowskiego (p)
+za Hannę Nowicką (p1)

Piątek 23.12.
6.30 +za Kazimierza Fonderskiego (9r) i Łukasza Witulskiego (8r)
+za Wiktorię Naguszewską
17.00 +za Eugenię Popiołkowską (im)
+za Monikę Liberadzką (p)
17.30 +za Józefa Rutkowskiego (p)
+za r-ców Zofię i Eugeniusza Gulaszewskich i dz-ków Dobaczewskich

Sobota 24.12. Dzień Wigilii
6.30 +za Ewę Chojecką (im) i Henryka Chojeckiego (31r)
+za r-ców Janinę i Tadeusza oraz braci Józefa i Tadeusza Gołaszewskich
+za Adama Malinowskiego (im)
20.00 -Pasterka w int. dzieci
22.00 -Pasterka w int. Parafian

NIEDZIELA 25.12. Boże Narodzenie
8.00 +za Józefa Sędzickiego (14r)
+za Kazimierę i Stanisława Szumowskich
10.00 +za Mieczysława Kowalskiego
11.45 – w int. Parafian
17.00 +za Józefa Nader
+za Józefa i Mariannę Kowalskich

PONIEDZIAŁEK 26.12. Święto św. Szczepana
8.00 +za Zofię i Tadeusza Wojewódzkich
+za Szczepana Dobrzyńskiego
10.00 +za Eugeniusza Kępczyńskiego (im)
+za Michała Karwowskiego (2r)
11.45 – W INTENCJI ZMARŁYCH W 2022 ROKU
17.00 +za Mariusza Skocińskiego