Poniedziałek 26.12. Święto św. Szczepana

8.00       +za Zofię i Tadeusza Wojewódzkich

+za Szczepana Dobrzyńskiego

10.00   +za Eugeniusza Kępczyńskiego (im)

+za Michała Karwowskiego (2r)

11.45   + W INT. ZMARŁYCH PARAFIAN W 2022

17.00   +za Mariusza Skocińskiego

Wtorek 27.12.

7.00     +za r-ców Barbarę i Tadeusza Pietrucha, siostrę Aldonę, r-nę Skrzypeckich i Dąbrowskich

17.00   +za Jolantę Ostrowską (2r)

+za Stanisława Markiewicza (6r)

Środa 28.12.

7.00    +za Piotra Skalskiego (r)

+za Jadwigę Gwiazda (1p)

17.00   +za Cezarego Bojanowskiego (im)

Czwartek 22.12.

7.00    +za Edwarda Skrzyńskiego (17r), teściów Skrzyńskich i r-ców Orlińskich

-o Boże bł. dla ks. Dawida Gołębiewskiego

17.00   +za Wiesława Sadkowskiego (5r)

 

Piątek 30.12.

7.00     +za Eugeniusza Lubelskiego (im)

+za Józefa Prusińskiego (15r)

17.00   +za Eugeniusza Stefańskiego (im)

Sobota 31.12.

7.00     +za Helenę (7r) i Stanisława Kowalskich

+za Zofię Milewską (2r)

17.00   -Msza św. dziękczynna za miniony rok

+za Mariannę (13r) i Kazimierza Lutomirskich i Jana Lutomirskiego

+za Sylwestra Marka Deroszewskiego (im)

 NIEDZIELA 1.01.2023

8.00       +za Jana Jonderko (p)

+za Mieczysława Kowalskiego

10.00   +za Zofię i Zdzisława Lutomirskich

11.45   – w int. Parafian

17.00   +za Zofię Liberadzką (p)