1. Bóg stał się człowiekiem i pozwala nam świętować to wydarzenie. Narodzenie Pańskie możemy przeżywać w tak pięknej atmosferze, dzięki zaangażowaniu wielu dobrych i życzliwych ludzi:
• Dziękujemy Panu Andrzejowi Oszmańskiemu wraz z rodziną za przygotowanie naszej świątyni na tę Uroczystość. Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli pana Andrzeja swoją pomocą:
– Pani Bożenie Jąderko i Pani Barbarze Szaforskiej za ofiarowane dekoracje i stroiki świąteczne;
– Za pomoc dziękujemy Panom: Henrykowi Szczygielskiemu; Markowi Smukowskiemu, Sławomirowi Łukasiewiczowi; Janowi Smolińskiemu; Marcinowi Dereckiemu.
• Za piękne choinki ofiarowane do kościoła dziękujemy Państwu: Annie i Sławomirowi Bartczuk, Irenie i Bogdanowi Pietruszewskim; Danucie i Janowi Smolińskim; Marzannie i Danielowi Wierzbickim oraz Jadwidze i Sebastianowi Kamińskim.
• Dziękujemy pani Agnieszce Żukowskiej, panom: Marcinowi Błaszczakowi oraz Dariuszowi Murawskiemu za zaangażowanie w pracę ze scholą parafialną. Dziękujemy wszystkim dzieciom ze scholii, chórowi, zespołom muzycznym, ministrantom.
• Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nas w organizacji adwentowych śniadań dla dzieci:
– Panu Hubertowi Grali za ofiarowane pieczywo;
– Grupie Polmlek Sp. z o.o. za przekazane produkty mleczne;
– Panu Marcinowi Kwiatkowskiemu za pyszne jabłka;
– W sposób szczególny dziękujemy osobom ze wspólnot parafialnych oraz rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie śniadań. Wszystkim za wszystko: wielkie Bóg zapłać!
– Bardzo dziękujemy za ofiary złożone przed tygodniem na dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży. Dzieci zebrały 3800 zł. Dziękujemy także za wpłacone na konto darowizny na rzecz parafii: anonimową ofiarę z Rzewina wysokości 1000 zł; z Baboszewa 100 zł oraz dodatkową ofiarę złożoną przy okazji pogrzebu śp. Józefa Brojka wysokości 100 zł. Bóg zapłać!
2. W drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia, Msze św. będą sprawowane zgodnie z porządkiem niedzielnym. Na g. 11.45 zapraszamy wszystkich, którzy w kończącym się roku przeżyli śmierć bliskiej osoby. Będziemy się modlić za tych, którzy odeszli do Pana w kończącym się 2022 roku. Taca jutrzejsza przeznaczona jest na WSD w Płocku.
3. Kolędnicy Misyjni, po przerwie spowodowanej pandemią, powracają do odwiedzin mieszkańców Mystkowa we wtorek 27 grudnia od g. 11.00.
4. W polskiej tradycji, po Świętach Bożego Narodzenia, wierni zapraszają księdza, aby pobłogosławił ich rodziny i domy. Czym jest „błogosławieństwo”? Sam wyraz oznacza przychylność, pozytywne nastawienie, pełne miłości zwrócenie się Boga do człowieka. O to się wspólnie modlimy podczas kolędy. Kolęda to także szansa na spotkanie: jesteśmy otwarci na Państwa uwagi, propozycje: będziemy wdzięczni, jeśli powiecie nam, co możemy robić lepiej, aby razem iść ku Panu Bogu. Zgodnie z tradycją naszej parafii, dzień przed wizytą księdza odwiedzi nas Pan Kościelny, przynosząc do naszych domów wodę świeconą, kadzidło i kredę. Prosimy, aby Ci, którzy będą chcieli zaprosić nas z wizytą kolędową, poinformowali o tym Pana Andrzeja. Porządek kolędy podamy jutro.
5. Wszystkim drogim Parafianom i Gościom, wraz z ks. Dawidem i ks. Stanisławem, życzymy z całego serca, aby miłość, radość i pokój, które przynosi Boży Syn, każdego dnia gościły w naszym życiu. Niech radość z Narodzenia Pana trwa w naszych sercach jak najdłużej i daje nam nadzieję na lepsze jutro. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!