Poniedziałek 9.01.
7.00 +za Józefa i Mariannę Kowalskich (p)
+za ks. Stanisława Welenca (ur)
+za Stanisława Sulińskiego (13r)
Wtorek 10.01.
7.00 +za Norberta Pawlaka (p)
+za Annę Sadowską i r-ców Długoszewskich (5r)
+za Danielę Bańkowską
10.00 -Msza św. pod Przew. Księdza Bpa Mirosława Milewskiego
Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych
Środa 11.01.
7.00 +za Helenę Bajkowska (1gr i w 1 r. śm.)
+za Ewę Klimek – od Adama Machowskiego z r-ną
+za Marianne Skolimowską (ur)
Czwartek 12.01.
7.00 +za Helenę Bajkowska (2gr)
+za Irenę Goclender (p)
+za Marka Żebrowskiego (p1)
Piątek 13.01.
7.00 +za Helenę Bajkowską (3gr)
+za Krystynę Borkowską (p)
+za Zofię Liberadzka (p1)
Sobota 14.01.
7.00 +za Helenę Bajkowską (4gr)
+za Zygmunta Kamińskiego (5r) i Stanisławę Kamińską
+za Józefa Koper (23r) i Danutę Koper
Niedziela 15.01.
8.00 +za Helenę Bajkowską (5gr)
+za Józefa Brojek (p1)
10.00 +za Edwarda Sałęgę
11.45 -w intencji Parafian
17.00 +za Wojciecha Gajewskiego (p)