Poniedziałek 23.01.
7.00 +za Helenę Bajkowską (13gr)
+za Krystynę Świerkocką (p)
+za Reginę i Henryka Stefańskich
Wtorek 24.01.
7.00 +za Helenę Bajkowską (14gr)
+za Zbigniewa Liberadzkiego (2r)
+za Mariusza Tomasza Gołębiowskiego (im. p)
Środa 25.01.
7.00 +za Helenę Bajkowską (15gr)
+za Stanisława Machnackiego (2r) i zm. z r-ny Machnackich
+za Romana, Jerzego i Krzysztofa Sobczyńskich
Czwartek 26.01.
7.00 +za Helenę Bajkowską (16gr)
+za Wojciecha Gajewskiego (p)
+za Antonine Karwowską i zm. z r-ny Karwowskich
Piątek 27.01.
7.00 +za Helenę Bajkowską (17gr)
+za Stefanię Kwasner (p)
+za Stanisława Kraśniewskiego (p)
Sobota 28.01.
7.00 +za Elżbietę Mystkowska (8r)
+za Helenę Bajkowską (18gr)
+za Henrykę i Ryszarda Rzeplińskich
Niedziela 29.01.
8.00 +za r-ców Zygmunta (49r) i Stanisławę Jackowskich i dz-ków Jackowskich
+za Annę Kępczyńską (3r)
10.00 +za Helenę Bajkowską (19gr)
11.45 -w intencji Parafian
17.00 +za Kazimierza Kuleszę (24r), Celinę i Kazimierza Kulesza, Zofię i Jerzego Drzewaszewskich (z ok. Dnia Dziadka)