Poniedziałek 30.01
7.00 +za Halinę Bajkowską (20gr)
+za Ewę Klimek – od Zbigniewa Kamińskiego z r-ną
+za Andrzeja Smolińskiego (9r)
17.00 +za Zofię Liberadzką (z Kowala-p.)
+za Hannę Nowicką (p)
Wtorek 31.01
7.00 +za Helenę Bajkowską (21gr)
+za Zbigniewa Mężyńskiego (1p)
17.00 +za Anielę Sędzicką (23r)
+za Lecha Biernata (r)
17.30 +za Wincentego Jakubiaka i dz-ków Jakubiak
+za Józefa Gołaszewskiego i zm. z r-ny Gołaszewskich
Środa 1.02
7.00 +za Helenę Bajkowską (22gr)
17.00 +za Barbarę Cieślak (z ok. Dnia Babci)
+za Jadwigę Gwiazda (p)
Czwartek 2.02 – Matki Bożej Gromnicznej
9.00 +za Helenę Bajkowską (23gr)
+za Bogusława Bańka (8r)
11.00 +za r-ców Szumańskich i Krzyżańskich
17.00 +za Tymoteusza Szymańskiego i zm. z r-ny Szymańskich
+za Alfreda Gołaszewskiego (2r)
Piątek 3.02
7.00 +za Helenę Bajkowską (24gr)
+za Annę Barcińska (p)
17.00 -w intencji osob należących do grup parafialnych
-o Boże bł. i łaski dla Jakuba z ok. 7 urodzin
Sobota 4.02
7.00 +za Helenę Bajkowską (25gr)
+za Agatę Sekuła (p), Lecha i Janinę Sekuła, Mariana i Mariannę Wierzchowskich
-o Boże bł. i łaski dla Łukasza Dobrzyńskiego z ok. 18-tych urodzin
9.00 -ku czci Niepokalanego Serca NMP
17.00 +za Helenę Liberadzką (ur)
+za Janinę Brzezińską (27r) i zm. z r-ny
NIEDZIELA 5.02
8.00 +za męża Jana Sznajderowicza (44r)
-o Boże bł. i łaski dla Norberta i Artura z ok. urodzin
10.00 +za Helenę Bajkowską (26gr)
11.45 – w int. Parafian
17.00 +za Józefa Rutkowskiego (p)