Poniedziałek 6.02
7.00 +za Czesława Grabowskiego (19r)
+za Eugeniusza Lubelskiego
17.00 +za Helenę Bajkowską (27gr)
+za Wojciecha Gajewskiego (p)
17.30 +za Zdzisława i Stanisławę Parzychowskich (r)
+za Dorotę Sadowską (im)
Wtorek 7.02
7.00 +za Stanisława (18r) i Helenę Kowalskich
17.00 +za Helenę Bajkowską (28gr)
+za Mariannę Kolankowską (p)
-o Boże bł. i łaski dla Moniki Anny i Piotra Jasińskich z ok. 25 r. ślubu
Środa 8.02
7.00 +za Stanisława Jasińskiego (1p)
17.00 +za Helenę Bajkowską (29gr)
+za Norberta Pawlaka (p)
Czwartek 9.02
7.00 +za Krystynę Raźną (p)
+za Grzegorza Kurkowskiego (1p)
17.00 +za Helenę Bajkowską (30gr)
+za Konstantego Liszewskiego (8r)
17.30 +za Zofię Górską (p)
+za Barbarę Gołębiewską i Lucjana Gołębiewskiego
Piątek 10.02
7.00 +za Teresę Luberadzką (p)
+za Józefa Brojka (p)
17.00 +za Wacławę Hadryś (10r)
+za Ryszarda Dąbrowskiego (5r)
17.30 +za dz-ków Skibińskich i Rostkowskich
+za Danielę Stefańczyk (im)
Sobota 11.02
7.00 +za Jadwigę Adamiak (2r)
+za Jana Banasiaka (ur)
+za Wandę Zera (od r-ców i dzieci klasy IIIa ze Szkoły Podstawowej w Baboszewie)
17.00 +za Zofię Liberadzką (p)
+za Jadwigę Mieszkowską (14r)
17.30 +za Krystynę Żebrowską (13r), Marka Żebrowskiego, teściów i zm. z r-ny Ficów i Żebrowskich
+za Ewę Klimek (p)
NIEDZIELA 12.02
8.00 +za Jana Lutomirskiego (7r), Mariannę i Kazimierza Lutomirskich
10.00 +za Zofię Dygan (2r) i Barbarę Mariańską
11.45 – w int. Parafian
17.00 +za Mariusza Ruszkowskiego