Poniedziałek 13.02

7.00    +za Bożenę i Jana Luberadzkich i Teresę Luberadzką (od r-ny Marchlewskich)

17.00  +za Józefa Zielińskiego (41r) i Irenę Zielińska (11r)

+za Stanisława i Helenę Kopczyńskich i zm. z r-ny Kopczyńskich i Świętosławskich

Wtorek 14.02

7.00    +za Helenę i Stefana Tomczewskich

17.00  +za Zofię i Piotra Wachol

+za Rafała Dąbrowskiego (10r), r-ców Dąbrowskich i Sitkowskich

Środa 15.02

7.00    +za Wojciecha Gajewskiego (p)

17.00  +za Stefanię Kwasner (od mieszkańców Kiełk)

17.30  +za Halinę i Henryka Młotkowskich (r)

Czwartek 16.02

7.00    +za Jadwigę Gwiazda (p)

17.00  +za Elżbietę Kwasner (8r), Halinę i Wacława Długoszewskich (r)

Piątek 17.02

7.00    +za r-ców Zofię i Jana Leszczyńskich (9r śm. Jana)

17.00  +za Wacława Sadowskiego (11r)

Sobota 18.02

7.00    +za Stanisława Sędzickiego

17.00  +za Sławomira Wrońskiego, Jadwigę i Zygmunta Matuszewskich, Jana i Klementynę Janickich

+za Iwonę Ligocką (15r), Lucjana i Henrykę Zaciewskich

17.30  -Msza św. dziękczynną z prośbą o Boże bł. i łaski dla Urszuli i Moniki

NIEDZIELA 19.02

8.00      +za Barbarę Wrońską (ur)

10.00  +za Waldemara Zabłockiego (2r)

11.45 – w int. Parafian

17.00 -ku czci św. Józefa