INTENCJE MSZALNE  20.02 – 26.02.2023

Poniedziałek 20.02

7.00     +za Kazimierza Górskiego, Władysławę i Szczepana Matuszewskich

17.00   +za Teresę i Henryka Lenard (3r śm. Henryka)

+za Mariannę Jędrzejewską (p)

Wtorek 21.02

7.00     +za Zofię Górską (p)

17.00   +za Annę Barcińską (p)

+za Ireneusza Borowskiego (5r)

ŚRODA POPIELCOWA 22.02

9.00     +za Hannę Wiśniewską (16r) i ks. Stefana Prusińskiego (r)

+za Małgorzatę Górczyńską (1p)

11.00   +za Danielę i Kazimierza Wróbel

+za Zdzisława Kramarskiego (od sąsiadów)

17.00   +za Zofię (20r), Tadeusza i Marka Deroszewskich

+za Kazimierza Smolińskiego (6r)

Czwartek 23.02

7.00     +za Jana Wierzbickiego (1p)

            +za Zofię Liberadzką (p – z Kowala)

17.00   +za Zenona i Sławomira Błaśkiewicz, r-nę Tadeusza, Mariannę, Elżbietę, Janusza Błaśkiewicz i Krzysztofa Geller

+za Jadwigę i Jana Kurkowskich

17.30   +za Mariannę Jędrzejewską (od. Koła Różańcowego z Arcelina)

+za Annę Stanisławę Zimowską (1p)

Piątek 24.02

7.00     +za Eugenię Popiołkowską (7r)

            +za Zdzisława Kramarskiego (p)

17.00   Droga Krzyżowa

+za Jadwigę Bojanowską (1r) i Cezarego Bojanowskiego (3r)

+za Ireneusza Nowickiego i zm. z r-ny

Sobota 25.02

7.00     +za Sabinę Karwowską (27r) i Jerzego Karwowskiego (16r)

+za Edwarda Jerzego Nowakowskiego (2r)

17.00  +za Romana Piechota (im)

+za Szczepana Dobrzyńskiego (9r), zm. z r-ny Dobrzyńskiech, Janusza i Zygmunta Tarwackich

17.30   +za Zenonę Szymańską (4r) i Tadeusza Urzykowskiego (4r)

            +za Jana Żochowskiego (1p)

NIEDZIELA 26.02

8.00       +za Jerzego Drzewaszewskiego (4r) i Zofię Drzewaszewską (32r)

+za Agatę Sekuła (p)

10.00   +za Mirosława Sobczyńskiego (im) i Gustawa Sobczyńskiego (r)

11.45   – w int. Parafian

17.00   +za Jadwigę Sulińską (10r)