Poniedziałek 27.02
7.00 +za Andrzeja Gizińskiego (2r)
+za Zofię Prusinowską (1p)
17.00 +za Wojciecha Gajewskiego (p)
+za Mieczysława Kowalskiego (7r)

Wtorek 28.02
7.00 +za Barbarę Wierzbicką (1p)
+za Mariannę i Tolimierza Szymańskich i Romana Skibińskiego
17.00 +za Jadwigę Wiśniewską (4r) i Ryszarda Wiśniewskiego (2r)
17.30 +za Janinę Sekuła (p)

Środa 1.03
7.00 +za Cecylię i Tadeusza Jaskólskich (16r)
17.00 +za Kazimierza Ryszarda Krzyżańskiego (1r), Marię, Franciszka, Zofię Pawelskich i zm. z r-ny z obu stron
+za Krystynę (19r) i Tadeusza (26r) Orzechowskich i ich r-ców

Czwartek 2.03
7.00 +za Huberta Cackowskiego (int. od uczniów kl. VIIa, wychowawcy i r-ców z SP w Baboszewie)
+za Wiesławę Rzeplińską (1p)
17.00 +za Helenę Liberadzką (1r)
+za r-ców Kazimierę i Franciszka Dzięgielewskich
17.30 +za Mariannę Skolimowską (p)
+za Mariusza Tomasza Gołebiowskiego (p)

Piątek 3.03
7.00 +za Szymona Bielskiego (11r)
+za Janinę Baranowską (1p)
17.00 Droga Krzyżowa
+za Ryszarda Chmielewskiego (7r)
+za zm. z r-ny Kupeckich i Goszczyckich

Sobota 4.03
7.00 +za Kazimierza, Mariannę i Jana Lutomirskich
+za Kazimierza Kęsickiego (im)
9.00 „Msza Wspólnot” – w int. wszystkich osób należących do wspólnot parafialnych za wstawiennictwem NMP
17.00 +za Kazimeirza Małeckiego (im)
+za Kazimierza Żelech i r-ców Lewandowskich
+za Kazimierę Smolińską (18r)

NIEDZIELA 5.03
8.00 +za Kazimierza Kuleszę (im)
+za męża Wincentego Sokolowskiego (ur)
10.00 +za Zofię Górską (p)
11.45 – w int. Parafian
17.00 +za Helenę (12r), Mariana, Jana, Barbarę i Macieja Niedziałkowskich