Poniedziałek 6.03
7.00 +za Michała Karwowskiego
17.00 +za Józefa Fronczak (30r) i zm. z r-ny
+za Monikę Liberadzką (3r)
17.30 +Kazimierę, Kazimierza i Jarosława Matusiewicz
+Waldemara, Stanisławę i Jana Werle

Wtorek 7.03
7.00 +za Mateusza Derkus (8p), Rafała i dz-ków Idzikowskich
+za Mariannę Kolankowską (p)
17.00 +za Ewę Klimek (p)
+za Alfredę Brudzeńską (4r)

Środa 8.03
7.00 +za Czesława Najechalskiego (21r)
17.00 -O Boże bł. i Opiekę Matki Najświętszej dla wszystkich kobiet naszej parafii
+za Helenę, Jana, Antoniego Błaszczak, dz-ków Błaszczaków i Młotkowskich

Czwartek 9.03
7.00 +za Agatę Sekuła i Janinę Sekuła (p)
+za Ryszarda Morawskiego (1p)
17.00 +za Barbarę Klat (7r) Krystynę Dąbrowską, Stanisława, Mirosława Dąbrowskich i Janinę Jackowską
+za Stefanię Kwasner (p)
17.30 +za Marka Żebrowskiego (p)
+za Stanisława Jasińskiego (p)

Piątek 10.03
7.00 +za Wojciecha Gajewskiego (p)
+za Barbarę Wierzbicką (p)
17.00 Droga Krzyżowa
+za Teresę, Lucjana i Henryka Kępczyńskich
-o Boże bł. dla Krzysztofa z ok. 45 urodzin

Sobota 11.03
7.00 +za Krystynę Borkowską (p)
17.00 +za r-ców Mariannę i Józefa Pomianowskich, brata Jana i bratową Marię
17.30 -Msza św. dziękczynna z ok. 84 urodzin Józefa Stefańczyka z prośbą o Boże bł. i potrzebne łaski

NIEDZIELA 12.03
8.00 +za Tadeusza i Stanisławę Brojek
10.00 +za r-ców Wacławę i Henryka Hadryś oraz Jadwigę i Mieczysława Wiśniewskich
11.45 – w int. Parafian
17.00 +za Józefa Kleniewskiego, r-nę Kleniewskich