Poniedziałek 20.03
7.00 +za Pelagię i Piotra Błaszczak
+za Barbarę, Stanisława i Józefa Szcześniak
17.00 +za Józefa (im.) i Zofię Kędzierskich
+za Anastazję i Romana Falkiewiczów i dz-ków Brudzyńskich
17.30 +za Wiesławę Rzeplińską (p)
+za Piotra Bronatka, Krystynę i Karola Kamińskich
Wtorek 21.03
7.00 +za Zbigniewa Mężyńskiego (p)
+za zm. z r-ny Chojnowskich i Sokołowskich
17.00 +za Władysława Tomaszewskiego (30r)
+za Józefa Zielińskiego, Józefa Koper (im) i Zofię Chmielewską (36r)
Środa 22.03
7.00 +za Zofię Liberadzką (p)
+za Małgorzatę Górczyńską (p)
17.00 +za Józefa Prusińskiego, Zofię i Józefa Prusińskich (im)
Czwartek 23.03
7.00 +za Stanisława Sadowskiego (37r) i r-ców Sadowskich
+za Andrzeja Wrońskiego (1p)
17.00 +za r-nę Karasków: Salomeę, Józefa i Martę
+za Halinę Lewandowską (6r)
17.30 +za Krystynę Raźną (p)
+za Józefa Gołaszewskiego (im. i ur.)

REKOLEKCJE WIELKOPSTNE
Piątek 24.03
8.15 – w int. pracowników i uczniów Szkół Podstawowych w Baboszewie i Mystkowie
10.00 +za Grzegorza Bluszcz i Teresę Pawlak
11.15 +za Annę Rylską, nauczycieli, zm. kolegów i koleżanki SP w Baboszewie od absolwentów r.1980
+za Helenę i Stanisława Kapczyńskich
16.00 +za Henrykę Hartman
17.30 – Droga Krzyżowa z koncertem pieśni pasyjnych
18.00 +za Janinę Lewandowską (6r) i Alojzego Lewandowskiego
+za Lucynę Stawską, dz-ków Stanisławę i Józefa Żukowskich
Sobota 25.03
9.00 +za r-ców Zofię i Józefa Goszczyńskich i całą r-nę Goszczyńskich
11.00 +za Agnieszkę Dworakowską i r-ców Dworakowskich
16.00 +za Danielę Szcześniak (4r)
+za Janinę i Eugeniusza Brzezińskich
18.00 +za Jana Witulskiego (7r), zm. z r-ny Witulskich
+za Władysława Jąderko (4r)
NIEDZIELA 26.03
8.00 +za Zbigniewa Guzanowskiego (im)
+za Eugeniusza Kępczyńskiego (21r)
10.00 -o Boże bł. i łaski dla Moniki z ok. 18 ur.
+za Józefa Nader (im)
11.45 -w int. Parafian
17.00 +za Annę, Rajmunda, Mariannę, Feliksa Wierzbickich i wnuczkę Milenkę