Poniedziałek 17.04
7.00 +za Barbarę Wierzbicką (p)
-o zdrowie dla Julii
17.30 +za Rafała Pawelskiego (p)
+za Zygmunta Zdunowskiego (20r) i Marię Zdunowską
18.00 +za Stefanię Kwasner (p)
+za Kazimierza Szcześniaka (11r)
Wtorek 18.04
7.00 +za Romana, Zofię i Bronisława Skibińskich
+za Jana Wierzbickiego (p)
17.30 +za ks. Andrzeja Więckowskiego, Władysławę, Józefa i Stanisława Więckowskich, dz-kow Błaszczaków i zm. z r-ny
+za Jerzego Sulińskiego, r-ców Gozdanów i Sulińskich
18.00 +za Krystynę Borkowską (p) i Antoniego Borkowskiego
+za Zbigniewa Liberadzkiego (im)
Środa 19.04
7.00 -ku czci św. Józefa
18.00 +za Mariana (26r) i Barbarę Skalskich
+za Sławomira Ożarowskiego (7r)
Czwartek 20.04
7.00 +za Natalię Mężyńską (r)
+za Mariana, Ewę i Marka Zachewicz
17.30 +za Józefa i Bogumiłę Wiśniewskich, dz-ków Wiśniewskich, Genowefę i Antoniego Maksymowicz
+za Mariannę (7r) i Zbigniewa Karpińskich
18.00 +za Zbigniewa Mężyńskiego (p)
+za Roberta i Jana oraz teściów Rzemieniewskich, Janinę, Danutę i Tadeusza Wiśniewskich (p)
Piątek 21.04
7.00 +za Ryszarda Morawskiego (p)
+za Rafała Jasińskiego (1r)
17.30 +za męża Marka Mak, r-ców Zielińskich i brata Mariusza
+za Agatę Sekuła (p) i Janinę Sekuła
18.00 +za Elżbietę i Andrzeja Parzychowskich (r)
+za Grzegorza Kurkowskiego (p)
Sobota 22.04
7.00 +za Jadwigę Gwiazda (p)
+za Zbigniewa i Jadwigę Długoszewskich
17.30 +za Lucjana (18r) i Barbarę (17r) Gołębiewskich
+za r-ców Mariannę i Tadeusza Perłowskich i dz-ków Perłowskich
18.00 +za Jerzego Kulińskiego (im)
+za Małgorzatę Długoszewską (ur)
Niedziela 23.04
8.00 -o Boże bł. i łaski dla Leszka i Barbary z ok. 35r. ślubu
+za Celinę Kuleszę (ur) i Jerzego Drzewaszewskiego (im)
10.00 +za Jerzego Matuszewskiego (im)
11.45 -o Boże bł. i łaski dla Romana i Wioletty Krynickich z ok. 25r. ślubu
-o Boże bł. dla ks. proboszcza (Bóg zapłać!😊)
17.00 +za Stanisława Lubelskiego (1r)