PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
8.00 +za Zofię Piotrowską (11r), r-ców Stanisławę i Ignacego Piotrowskich
10.00 +za ks. Stanisława Welenca
11.45 -za Parafian i Gości
17.00 +za męża Wincentego Sokołowskiego, r-ców Gierkowskich i teściów Sokołowskich
Wtorek 11.04
7.00 +za Stanisława Jasińskiego (p)
17.30 +za Zofię Liberadzka (p) i Edwina Liberadzkiego
+za Małgorzatę Górczyńską (p)
18.00 +za r-ców Michalskich i całą r-nę Michalskich
+za Janinę Sekuła (p)
Środa 12.04
7.00 +za Marka Żebrowskiego (p)
17.30 +za Bogumiła Dworakowskiego (10r), r-ców Brudzyńskich i Ignacego Majewskiego
+za r-ców Pietrzakow, dz-ków Pietrzaków i r-nę Michalskich
18.00 +za Janinę, Teodora i Jerzego Mroczkowskich
+za Janusza Sobczyńskiego (8r)
Czwartek 13.04
7.00 +za Wiesławę Rzeplińską (p)
+za Jana Żochowskiego (p)
17.30 +za Jadwigę i Jana Drążyk i dz-ków Matuszewskich
+za Stanisława Kraśniewskiego (p)
18.00 +za Mariannę Skolimowska (p)
+za Annę Barcińską (p)

Piątek 14.04
7.00 +za Jana Banasiaka
+za Wiktora Woźnickiego (r)
17.30 +za Janinę Papierzyńską i dz-ków Kołków
+za Irenę Jadwigę Gulaszewską (p)
18.00 +za Janinę, Stanisława, Ryszarda Cieślak i Wacława Przybyszewskiego
+za Teresę Kobylińską i Wiktora Kobylińskiego (p)
Sobota 15.04
7.00 +za Celinę Apolonię Wierucką (1p)
+za Jadwigę Zjadewicz (4r) i Ryszarda Zjadewicza
17.00 -o Boże bł. i łaski dla Ireny i Waldemara Sławińskiech z ok. 50 rocznicy zawarcia małżeństwa
17.30 +za Teresę Luberadzką (p)
+za Waldemara Dąbrowskiego
18.00 +za Anastazje i Romana Falkiewiczów, Martę i Jana Brudzyńskich i Ignacego Majewskiego
+za Mariusza Ruszkowskiego i r-ców Rosłońskich
Niedziela Miłosierdzia 16.04
8.00 -o Boże bł. i łaski dla Sebastiana z ok. 18-tych urodzin
+za Zygmunta Sędzickiego (17r)
10.00 +za r-ców Jadwigę i Czesława Stępkowskich, Ryszardę i Hieronima Żochowskich
11.45 -o Boże bł. i laski dla Jolanty i Marka Kubińskich w 35 r. ślubu
17.00 +za Małgorzatę (2r) i Ryszarda (6r) Kurnickich
+za Zofię Górską (p)