1. Serdeczne dziękujemy WSZYSTKIM, którzy zaangażowali się w przygotowanie Świąt Wielkanocnych w naszej wspólnocie parafialnej:
– Dziękujemy za ofiary złożone na dekorację i kwiaty do Grobu Pańskiego: złożyliśmy na ten cel 4509 zł. Koszt dekoracji to 3400 zł. Pozostałe pieniądze przeznaczymy na kwiaty do kościoła w ciągu roku.
– Państwu Andrzejowi i Renacie Oszmańskim dziękujemy za przygotowanie wystroju świątyni i stałą troskę o nasz kościół;
– Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu dekoracji świątyni: Pani Bożenie Jąderko, Pani Wiolecie Dereckiej, Panu Sławomirowi Łukasiewiczowi, Panu Henrykowi Szczygielskiemu, Panu Grzegorzowi Szeludze, Panu Dawidowi Rajczakowi.
– Dziękujemy odpowiedzialnym za liturgię Wielkich Dni: na ręce Pana Marcina Błaszczaka składamy podziękowanie Chórzystom, Orkiestrze, dziękujemy Zespołom Muzycznym; Lektorom pod kierunkiem Pani Agnieszki Hadryś, Kantorom, Ministrantom, Asyście Procesyjnej, dziewczynkom ze Scholi wraz z Panią Agnieszką Żukowską. Dziękujemy wszystkim posługującym przy ołtarzu oraz grupom, które prowadziły adorację w Wielki Piątek i Wielką Sobotę;
– Druhom Strażakom serdecznie dziękujemy za wytrwałe czuwanie przy Grobie Pańskim;
– Dziękujemy Panu Hubertowi Hutkowskiemu za piękny, naturalny paschał, który symbolizuje Zmartwychwstałego Jezusa;
– Państwu Edycie i Jackowi Pomianowskim dziękujemy za kwiaty zasadzone w donicach wokół kościoła. – Dziękujemy Panu Bogdanowi Pietruszewskiemu za ofiarowaną do donic ziemię.
– Dziękujemy wam wszystkim Siostry i Bracia za obecność, modlitwę, i wspólne świętowanie Chrystusowego zwycięstwa nad śmiercią!
2. W Poniedziałek Wielkanocny, porządek Mszy św. jak w niedzielę: 8.00, 10.00, 11.45 i 17.00. Taca z tego dnia przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.
3. Pierwsza Komunia Święta. Za tydzień po Mszy św. o g. 10.00 zapraszamy na spotkanie rodziców oraz dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej.
4. Bierzmowanie. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w najbliższą niedzielę po Mszy św. o g. 17.00.
5. Przeżywając radość Zmartwychwstania Pańskiego wszystkim Parafianom i Gościom składamy najlepsze życzenia wielkanocne. Te Święta to czas naszej wędrówki z Jezusem od mroku do światła, od niepewności do nadziei, od śmierci do życia. Niech ta droga napełnia nasze serca pokojem, nadaje sens naszemu życiu i prowadzi do osiągnięcia wspólnego celu: zbawienia! Na radosne świętowanie przyjmijmy Boże błogosławieństwo.