Poniedziałek 24.04
7.00 +za Józefa Brojka (p)
-o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla Adama
17.30 -o Boże bł. i zdrowie dla Szymona z ok. urodzin
+za Grzegorza Słupeckiego (3r)
18.00 +za Jana Rutkowskiego (12r)
+za Jerzego Kalińskiego (im)

Wtorek 25.04
7.00 +za Janinę (p) i Lecha oraz Agatę Sekuła
+za Annę Barcińską (p)
17.30 -o łaskę zdrowia dla Szymona
+za Jarosława Kruszewskiego (im)
18.00 +za Mariannę Błaszczak (18r)
+za Feliksę Dąbrowską

Środa 26.04
7.00 +za Andrzeja Wrońskiego (p)
17.30 +za Lucjana i Barbarę Gołębiewskich
18.00 +za Jadwigę Sitkowską (p)

Czwartek 27.04
7.00 +za Renatę Szlak
17.30 +za Barbarę Misiak (15r)
+za Henryka Kierzkowskiego, Reginę Kierzkowską i Barbarę Kossak – Lachowicz
18.00 +za Zofię Górską (p)
+za Barbarę Lubelską

Piątek 28.04
7.00 +za Stefanię Kwasner (p)
18.00 +za Tomasza Mariusza Gołębiowskiego (p)

Sobota 29.04
7.00 +za Krystynę Raźną (p)
18.00 +za Zofię i Stanisława Strzelczak, Janinę i Tadeusza Pydynowskich, Janinę i Wacława Rączkowskich

Niedziela 30.04
8.00 +za Barbarę, Stanisława i Józefa Szcześniak
10.00 +za Stanisławę i Stanisława Różyckich i zm. z r-ny Szymańskich
11.45 -w int. Parafian
17.00 -o Boże bł. i łaski dla Rozalii i Jana Jakubowskich w 50-tą rocz. ślubu