Poniedziałek 1.05
7.00 +za dz-ków Marię i Bolesława Grzymkowskich, Marię i Władysława Mleczko i Ludwikę Grzymkowską (3r)
+za Rafała Pawelskiego (p)
18.00 +za Stefana Dobrzyńskiego (27r)
Wtorek 2.05
7.00 +za ks. Stanisława Welenca (4r)
+za r-ców: Bolesława (19r) i Halinę (6r) Chojnackich
18.00 +za Zygmunta i Stanisławę Jackowskich (im)
Środa 3.05
9.00 +za r-ców Mariannę i Mirosława Matuszewskich i dz-ków Matuszewskich
11.00 -w int. Ochotniczej Straży Pożarnej – o łaskę nieba dla zmarłych i opiekę św. Floriana dla tych, którzy służą w OSP
17.00 +za Piotra i Zygmunta Smolińskich
Czwartek 4.05
7.00 -o Boże bł. i łaski dla dzieci: Martyny, Rafała, Mateusza i Antosia
17.30 +za Zygmunta Naguszewskiego
+za Floriana Koryckiego (im)
18.00 +za Stanisława Sędzickiego
+za Władysławę i Jana Konwerskich
Piątek 5.05
7.00 +za Zofię Górską (p)
+za Henryka Rydzewskiego (1p)
18.00 +za Wiesława Strupczewskiego (2r), Stefanię, Henryka, Adama i Benedykta Goszczyckich
+za Irenę (15r) i Zdzisława (31r) Wielogórskich
Sobota 6.05
7.00 +za Mariannę i Stanisława Gryszpanowicz oraz Barbarę i Stanisława Luberackich
+za Jadwigę Sitkowską – od sąsiadów
9.00 -„Msza wspólnot” – w int. wspólnot parafialnych za wstawiennictwem NMP
17.30 +za Natalię i Stanisława Dąbrowskich, brata Tadeusza i siostrę Stanisławę
+za Zygmunta Jagodzińskiego (im)
18.00 -o Boże bł. dla Kamila z ok. 13 urodzin
+za Mariusza Ruszkowskiego i r-ców Ruszkowksich
Niedziela 7.05
8.00 +za Stanisławę Sikorską (im)
+za Zofię Wrońską (2r), dz-ków Wrońskich i Andrzeja Wrońskiego (p)
10.00 +za Janinę Baranowską (p)
11.45 -o Boże bł. dla ks. Kan. Stanisława Gutowskiego z ok. im
– w int. Parafian
17.00 +za ks. Stanisława Welenca (im)
+za Danielę i Tadeusza Leśkiewicz (in. r-ny Cywińskich)