Poniedziałek 8.05
7.00 +za r-ców Czesława i Teresę Gorczyca i Zenona Skrzeczkowskiego
+za Janinę i Kazimierza Kowalskich
17.30 +za Stanisławę i Władysława Zielińskich, Bożenę i Jana Macutkiewicz
+za Artura Kucińskiego (ur)
18.00 +za Ks. Stanisława Welenca
+za Stanisława Szymańskiego (im)

Wtorek 9.05
7.00 +za Stanisława Markiewicza (im)
17.30 +za Stanisławę, Aleksandra, Wacława, Zdzisława i Edytę Ryzińskich
+za Małgorzatę Rokicką, Zofię i Franciszka Rokickich
18.00 +za Stanisława Mak (im)
+za Janinę i Leona Borowskich i r-ców Liberadzkich

Środa 10.05
7.00 +za Ewę Klimek (p)
17.30 +za Józefę Helenę Sadowską (1p)
+za Janusza Zielińskiego – od pracow. zakł. Replastik
18.00 +za Stanisława Bajkowskiego (im)
+za Stanisława Sulińskiego (im)

Czwartek 11.05
7.00 +za Mariannę Skolimowską (p)
+za Henryka Milewskiego (p)
17.30 +za Stanisława Antoniego Wieruckiego (1p) i Celinę Apolonię Wierucką
+za Henrykę i Feliksa Brzezińskich
18.00 +za Janinę (p) i Agatę oraz Lecha Sekuła
+za Jadwigę, Irenę Kazimierę i Wandę

Piątek 12.05
7.00 +za Jerzego Mężyńskiego
+za Barbarę Wierzbicką (p)
17.30 +za Stanisława, Reginę i Wiesława Wardzińskich
+za Stanisławę i Mariana Krakowskich i Stanisława Peszyńskiego
18.00 +za Stanisławę , Kazimierza i Adama Szkatułów
+za Janinę Gwiazdowską

Sobota 13.05
7.00 +za Sylwestra Deroszewskiego (ur), Zofię i Tadeusza Deroszewskich
+za Zofię Zawadzką (im)
18.00 +za Jana i Stanisławę Dobaczewskich, Ewę i Piotra Maćczak
+za Stanisławę i Tadeusza Brojek
+za Sławomira Wrońskiego, jego dz-ków i pradziadków
20.00 Nabożeństwo Fatimskie

Niedziela 14.05
8.00 +za Zofię Dygan
+za Stefanię Kwasner (p)
10.00 +za Helenę, Józefa, Jana i Zdzisława Cichewiczów
11.45 – w int. Parafian
17.00 -o Boże bł. i łaski dla Niny z ok. 18-tych urodzin
+za Zofię i Wincentego Burzykowskich, Mariannę i Zygmunta Matuszewskich, Zofię i Jana Kwiatkowskich