Poniedziałek 22.05
7.00 +za Irenę Jadwigę Gulaszewską (p)
+za Mariannę Błaszczak (z ok. Dnia Matki)
7.30 +za Teresę Smagacz i Wandę Piech (z ok. Dnia Matki)
17.30 +za Ryszarda Morawskiego (p)
+za Jana, Karolinę i Ryszarda Dąbrowskich, siostrę Alinę Brzezińską i Barbarę Krawczyk (im)
18.00 +za Ignacego Szymborskiego (10r)
+za Helenę Bajkowską (im)

Wtorek 23.05
7.00 +za Stanisława Jasińskiego (p)
17.30 +za Piotra Sadkowskiego (12r)
18.00 +za Martę Karasek (z ok. Dnia Matki)

Środa 24.05
7.00 +za Eugenię Popiołkowską i Halinę Klimkiewicz (z ok. Dnia Matki)
17.30 +za Cezarego Wasilewskiego (7r)
18.00 +za Mariannę, Kazimierza i Jana Lutomirskich

Czwartek 25.05
7.00 +za Wandę Pietrzak (z ok. Dnia Matki)
17.30 +za Barbarę Cieślak (z ok. Dnia Matki)
18.00 +za Jadwigę Sulińską (z ok. Dnia Matki)

Piątek 26.05
7.00 +za Elżbietę i Janusza Szaforskich
18.00 +za Romana i Anastazję Falkiewiczów

Sobota 27.05
7.00 +za Andrzeja Piotrowskiego (3r)
17.30 +za Celinę Kuleszę i Zofię Drzewaszewską (z ok. Dnia Matki)
18.00 +za r-ców Alinę i Jerzego Kalińskich i dz-ków Kalińskich

NIEDZIELA 28.05 – ZESŁANIE DUCHA ŚWIETEGO
8.00 +za Alfredę Brudzeńską (ur)
10.00 +za Michalinę i Zygmunta Jakubowskich, Sylwestra Jakubowskiego, Zofię, Józefa i Pawła Przybyszewskich
11.45 – w int. Parafian
17.00 +za Ewę i Henryka Chojeckich (z ok. Dnia Ojca i Matki)