1. Podziękowania.
a/ Dzisiaj przeżywamy Odpust ku czci naszego patrona św. Urbana. Dziękujemy ks. Andrzejowi Janickiemu, wice-oficjałowi Sądu Biskupiego w Płocku, za modlitwę i głoszone kazania.
b/ Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji wczorajszego „Dnia wspólnot”. W sposób szczególny dziękujemy naszym sponsorom: Państwu: Grażynie i Grzegorzowi Pawlak, Joannie i Krzysztofowi Brudzyńskim, grupom parafialnym, Panu Krzysztofowi Kruszewskiemu, Panu Markowi Brudzyńskiemu, Panu Hubertowi Grali; Firmie Olewnik; Pani Bożenie Jąderko. Dziękujemy Panu Marcinowi Dereckiemu za nagłośnienie i okazaną pomoc.
c/ Podczas wczorajszego spotkania po raz pierwszy mogliśmy korzystać z parafialnej altany, udało się także przygotować łazienkę. Dzięki nieodpłatnie wykonanej pracy przez wielu parafian, koszt tej inwestycji wyniósł 32 tyś. zł. Bez tej formy zaangażowania w zycie wspólnoty, byłaby to suma co najmniej dwukrotnie większa. Wiele osób i firm, którym pragnę podziękować, nieodpłatnie wykonało niezwykle solidną pracę na rzecz parafii, którą wszyscy jesteśmy. Bardzo dziękujemy:
– Panu Andrzejowi Zglenickiemu za wykonanie altany,
– Panu Tadeuszowi Cichockiemu za udostępnienie sprzętu i wsparcie;
– Panu Sebastianowi Kamińskiemu za wszelką okazaną pomoc i zaangażowanie;
– Państwu Alicji i Grzegorzowi Dobaczewskim za przekazane materiały;
– Panu Pawłowi Wardzińskiemu za wykonanie łazienki;
– Panu Zbigniewowi Tomaszewskiemu za prace hydrauliczne;
– Panu Markowi Lewandowskiemu i firmie EL-KUL za doprowadzenie prądu do budynków;
– Panu Marcinowi Błaszczakowi za pomalowanie altany;
– Panu Dariuszowi Murawskiemu za przygotowanie odpowiednich projektów;
– Panu Stanisławowi Przetackiemu wraz z pracownikami za ułożenie kostki brukowej;
– Serdecznie dziękujemy naszej Gminie z Panem Wójtem Bogdanem Pietruszewskim na czele za niezwykle sprawne wykonanie niezbędnych przyłączy i wsparcie podjętej inicjatywy.
– Dziękujemy Panom: Andrzejowi Dworakowskiemu, Marcinowi Brojkowi, Sławomirowi Pawłowskiemu, Zbigniewowi Hadryś pod kierunkiem Pana Krzysztofa Kruszewskiego za wykonaną pracę i pomoc.
2. Nabożeństwa majowe sprawowane są w naszym kościele w dni powszednie o godz. 18.00.
3. Zesłanie Ducha Świętego. W najbliższa niedzielę przeżywać będziemy najważniejsze dla chrześcijan – obok Wielkanocy i Bożego Narodzenia – Święto: Zesłanie Ducha Świętego. W sobotę na g. 20.00 zapraszamy na czuwanie modlitewne, zakończone Eucharystią o g. 21.00.
W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego OAZA parafialna zaprasza na „słodką niedzielę” z ciastem i watą cukrową. Zebrane przy tej okazji środki wykorzysta na dofinansowanie swojej formacji wakacyjnej.
4. Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o g. 10.00 zapraszamy na spotkanie formacyjne rodziców oraz dzieci przygotowujące się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Świętego.