Poniedziałek 29.05
7.00 +za Annę Barcińską (p)
17.30 +za Andrzeja Wrońskiego (p)
+za Mariannę Cichewicz (p)
18.00 +za Zofię Milewską (z ok. ur. i Dnia Matki)
+za Jadwigę i Mariana Staniszewskich oraz rodzeństwo: Stanisława, Zofię, Stefana, Marka, Marylę i Kazimierza

Wtorek 30.05
7.00 +za Jana Krzemińskiego, Zbigniewa Kłoszewskiego, r-ców Wróblewskich i dz-ków Brudzeńskich
+za Mariannę i Henryka Bańkowskich
17.30 +za Rafała Pawelskiego (p)
+za Henrykę Podgórską (16r)
18.00 +za r-ców i dz-ków Helenę, Czesława Sobczyńskich i zm. z r-ny Sobczyńskich (im)
+za Jana Archutowskiego (16r), zm. z r-ny Archutowskich i zm. z r-ny Liberadzkich

Środa 31.05
7.00 +za Zofię Liberadzką (p) /z Kowala/ i Małgorzatę Górczyńską (p)
18.00 +za r-ców i dz-ków Kobylińskich
+za Krystynę Raźną (p)

Czwartek 1.06
7.00 +za O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Magdy
+za Henrykę Przetacką (z okazji dnia Matki)
17.30 +za Igora Osińskiego i Piotra Dąbrowskiego
+za zm. z r-ny Wiśniewskich i Kalińskich
18.00 W intencji Kapłanów posługujących w parafii
+za Leszka Biernata(im)

Piątek 2.06
7.00 +za Tomasza Mariusza Gołębiowskiego (p)
+za Ryszarda Pawelskiego (p)
18.00 +za Hannę Sobczyńską (5r)

Sobota 3.06
7.00 +za Stanisława Kornatowskiego (18r) r-ców Kornatowskich i Olszewskich
9.00 Ku czci Niepokalanego Serca NMP
16.00 Ślub
17.00 Ślub
18.00 +za Henryka Rydzewskiego (p)

Niedziela 4.06
8.00 +za Stanisława Szymańskiego
10.00 +za Zdzisława Liberadzkiego
+ za Jadwigę Adamkiewicz (10r), Antoniego i Daniela Adamkiewicz
11.45 – Pierwsza Komunia Święta
17.00 +za Mariana (25r) Helenę, Jana, Barbarę i Macieja Niedziałkowskich