Poniedziałek 5.06
7.00 +za Jana Czarneckiego (27r, im)
+za Apolonię, Ludomira Krawczyk i ich dzieci
18.00 +za Franciszka Samoraj (4r)
+za Krystynę i Mariana Pawelskich, Kazimierę i Stanisława Klimkiewicz
+za Jadwigę Sitkowską (p)

Wtorek 6.06
7.00 +za Mirosława Dąbrowskiego (2r), Stanisława i Krystynę Dąbrowskich, Barbarę Klat i Janinę Jackowską (int. sióstr)
+za Teresę Luberadzką (p)
18.00 +za Aleksandrę i Tadeusza Kazimierczaków
+za Zbigniewa Rygelskiego
+za Zdzisława Kramarskiego (z ok. Dnia Ojca)

Środa 7.06
7.00 +za Ireneusza Adama Adamiaka (p)
18.00 +za Annę (24r) i Edmunda Woźnickich i męża Wojciecha Gajewskiego
+za Jana Wierzbickiego (p)

+za Mariannę Jędrzejewską (p)

Czwartek 8.06 Boże Ciało
8.00 +za Krystynę Lutomirską (4r) i Tadeusza Lutomirskiego (8r)
+za Matyldę Cichocką (p)
10.00 +za Janinę i Jana Figat
+za Leokadię Stanisławę Pawelską (1p)
11.45 W intencji parafian
17.00 +za Mariusza Piotrowskiego (od mieszkańców Kiełk)

Piątek 9.06
7.00 +za Józefa Brojka (p)
+za Helenę i Franciszka Kamińskich
17.30 +za Janinę Klimczewską (ur)
+za Zofię Ruszczak (9r)
18.00 +za Janinę i Lecha Sekuła, dz-ków Sekuła, Stanisławę i Ludwika Przybyszewskich, Wiesława Przybyszewskiego i córkę Ewę Wójtewicz
+za Michała Karwowskiego (ur)

Sobota 10.06
7.00 +za Lecha Smolińskiego
+za Janinę Baranowską (p)
17.00 Ślub
18.00 +za Wiesława Popiołkowskiego
+za r-ców Janinę i Władysława Kubackich

Niedziela 11.06
8.00 +za Jadwigę Robakiewicz (2r) i Włodzimierza Robakiewicza
-o Boże bł. I łaski dla Sebastiana z ok. 18 urodzin
10.00 -o Boże bł. Dla Teresy Popiołkowksiej z ok. 80-tych urodzin
11.45 – Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego
17.00 +za Zofię Górską (p)