Poniedziałek 12.06
7.00 +za Antoniego Gołębiowskiego (im)
+za r-ców Kazimierę i Kazimierza Markowskich, dz-ków Marię i Zygmunta Markowskich i brata Stanisława
18.00 +za Halinę i Zygmunta Piotrowskich i Maksyma Potwardowskiego
+za Halinę i Antoniego Sobeckich i dz-ków z obu stron
-o Boże bł. i łaski dla Mateusza z ok. 25 urodzin

Wtorek 13.06
7.00 +za Antoninę Karwowską i zm. z r-ny Karwowskich
+za Zenona Lubelskiego
18.00 +za Jadwigę i Antoniego Orlikowskich
+za Ryszarda Hutkowskiego i całą r-nę Machnackich
+za Teresę, Antoniego i Adama Smagacz i zm. z r-ny Smagacz i Gajewskich
20.00 Nabożeństwo Fatimskie

Środa 14.06
7.00 +za Jana Tomczewskiego (im)
18.00 +za Mariusza i Piotra Skocińskich (ur)
+za Bogdana Kubińskiego (5r) i r-ców Janinę i Eugeniusza Sobeckich
+za Alicję Nowakowską (1p)

Czwartek 15.06
8.00 +za Helenę Masiak (1p)
+za Zofię Liberadzką i Małgorzatę Górczyńską (p)
18.00 +za Tomasza Sadowskiego (12r), Stanisława Wojtylaka (22r) i Eugenię Wojtylak (19r)
+za r-ców Aleksandrę i Tadeusza Taborek i Stanisława Taborek
+za Zygmunta Jagodzińskiego (z ok. Dnia Ojca)

Piątek 16.06
7.00 +za Alinę Lipińską (im)
+za r-ców Teresę i Czesława Gorczyca i Zenona Skrzeczkowskiego
+za Ignacego i Mieczysławę Krzyżańskich i dz-ków Krzyżańskich
17.30 +za Hannę (13r) i Piotra Figat i Jolantę Najechalską
+za Alojzego Pydynowskiego (32r)
18.00 +za Teodozję, Kazimierza Dobrowolskich, ks. Bronisława Dobrowolskiego i ks. Jana Zawidzkiego
+za Alinę Kalińską (im)

Sobota 17.06
7.00 +za Władysławę i Jana Dobrzyńskich, Celinę i Władysława Tarwackich
+za r-ców Krystynę (5r) i Adama Paczkowskich, Barbarę i Stanisława Gawlińskich
16.00 Ślub
17.30 +za Mateusza Pydynowskiego (1r)
+za Stanisława Płatka (1p)
18.00 +za Marie i Bogumiła Próchno
+za Sabinę Kęsicką (ur)

Niedziela 18.06
8.00 +za Henryka Czyż (18r)
+za Zbigniewa Mężyńskiego (p)
10.00 -o zdrowie, Boże bł. i opiekę Matki Najświętszej dla Aliny Minke z ok. imienin
+za Stanisława Adamskiego
11.45 -W INT. PARAFIAN
17.00 +za r-ców Lilię i Stanisława Malinowskich
+za Eugeniusza Stefańskiego, braci Zdzisława i Kazimierza oraz r-ców Stefańskich i Kurnickich