Poniedziałek 19.06

7.00      -ku czci św. Józefa

17.30   +za Janinę i Honorata Ryzińskich, siostrę Wandę i brata Jerzego

+za Stefana i Elżbietę Kuźniewskich

18.00   +za Elżbietę Kwasner (im), Krystynę i Leonarda Kwasner

+za Wiesława Kubińskiego (z ok. Dnia Ojca)

Wtorek 20.06

7.00     +za Mateusza Derkus (ur), Rafała i dz-ków Idzikowskich

+za Mirosława Zwierzchowskiego i Jana Żochowskiego (z ok. Dnia Ojca)

17.30   +za Annę Barcińską (p)

+za Krystynę Borkowską (p)

18.00   +za Wandę Lelińską i Wojciecha Lelińskiego oraz zm. z r-ny Werlów i Lelińskich

+za Romualda Plichtę i Józefa Prusińskiego (z ok. Dnia Ojca)

 

Środa 21.06

7.00     +za Zenona Banaszewskiego  (z ok. Dnia Ojca)

17.30   +za Władysława i Genowefę Dąbrowskich

+za Tadeusza Żabowskiego (z ok. 87 ur.)

+za Marka Żebrowskiego (p)

18.00   +za Władysława Podgórskiego (4r)

+za Genowefę Hutkowską

+za Kazimierza Kuleszę i Jerzego Drzewaszewskiego (z ok. Dnia Ojca)

Czwartek 22.06

7.00     +za Bogdana Kubińskiego (z ok. Dnia Ojca)

+za Wandę Pietrzak (im)

17.30   +za Leszka Biernata (z ok. Dnia Ojca)

-o Boże bł. i łaski dla Magdaleny i Grzegorza Ogrodowczyk w 10 r. ślubu

18.00   +za Danutę Koper (im)

+za Tymoteusza Szymańskiego (z ok. Dnia Ojca)

 Piątek 23.06

7.00     +za Andrzeja Gizińskiego (z ok. Dnia Ojca)

+za Jana Banasiaka (im. i z ok. Dnia Ojca)

17.30   +za Janinę i Karola Sikorskich

+za Franciszka Samoraj (z ok. Dnia Ojca)

18.00   +za Mieczysława Kowalskiego (z ok. Dnia Ojca)

-o Boże bł. i laski dla Ewy i Mariusza z ok. 15 r. ślubu

Wieczór Uwielbienia: „Ojcze, naucz nas bycia… ojcem” – O tajemnicy ojcostwa w Dniu Ojca.

 

Sobota 24.06

7.00     +za Kazimierza Małeckiego, Kazimierza Liberadzkiego, Mieczysława Jakubowskiego, Tadeusza Kowalskiego i Ryszarda Chojnackiego (z ok. Dnia Ojca)

+za Jana (ur), Kazimierza i Mariannę Lutomirskich

17.30   +za Jana Wierzbickiego (im)

+za Jadwigę i Jana Kurkowskich

18.00   +za Sylwestra Deroszewskiego (z ok. Dnia Ojca)

+za Janinę Kurnicką (im)

 Niedziela 25.06

8.00       +za  Janinę i Tadeusza Brzezińskich i zm. z r-ny

10.00   +za Jana, Genowefę i braci Wiśniewskich

11.45   -W INT. PARAFIAN

17.00   +za męża Wincentego Sokołowskiego (5r)