Poniedziałek 26.06

7.00      +za Janinę i Jana Obrębskich (im) i r-ców Sosnowskich

17.30   +za Krystynę Kraśniewską (1p)

+za Marię Zdunowską (10r) i Zygmunta Zdunowskiego

18.00   +za Mariannę (10r) i Tadeusza Wolder

+za Zofię Kuligowską (9r), Tadeusza Kuligowskiego i zm. z r-ny Rybackich

 

Wtorek 27.06

7.00     +za Janinę i Jana Papierzyńskich i Jana Kadeckiego (im)

17.30   +za Jana Wierzbickiego z Bożewa

+za Mariusza Tomasza Gołębiowskiego (p)

18.00   +za Mariannę i Władysława Lewandowskich, zm. z r-ny oraz Jana Witulskiego

+za Wiesławę Rzeplińską (p)

 

Środa 28.06

7.00     +za Henryka Lewandowskiego (35r) i dz-ków Lewandowskich

17.30   +za Ryszarda Morawskiego (od firmy Replastik)

+za Józefę Helenę Sadowską (p)

18.00   +za Wincentego Jakubiaka

+za Ireneusza Więcław, teściów Teresę i Józefa Więcław

 

Czwartek 29.06

7.00     +za Annę Jakubowską (15r)

18.00   +za Stanisława Jasińskiego (p)

+za Jana Wnęk (z ok. im. i Dnia Ojca)

 

Piątek 30.06

7.00     +za r-ców Zofię i Jana Leszczyńskich (z ok. im. i Dnia Ojca)

17.30   -o Boże bł. dla Adrianny i Bartosza Sadkowskich – od ucz. ślubu

18.00   +za Jana Michalskiego (17r) i Halinę Kurnik

+za Barbarę Wierzbicką (p)

 

Sobota 1.07

7.00     +za Halinę Lewandowską (im)

9.00     – Msz Święta Wspólnot – ku czci Niepokalanego Serca NMP

16.00 Ślub

17.00 Ślub

18.00   +za Mirosława Sobczyńskiego i r-ców Banasiaków

19.00 Ślub

 

Niedziela 2.07

8.00       +za  Stanisławę Kamińską (8r) i Zygmunta Kamińskiego

                +za Janinę i Ryszarda Pietruszewskich (z ok. im. i ur.)

10.00   +za Mariannę Skolimowską (p)

11.45   -W INT. PARAFIAN

17.00   +za Andrzeja Smolińskiego