Poniedziałek 10.07
7.00 +za r-ców Chojnackich Halinę i Bolesława (im), dz-ków Chojnackich i Wiśniewskich
17.00 + za Reginę Fronczak 20 r. śm. i zm. z rodziny.
17.30 O Boże bł. I potrzebne łaski dla Sary i Krystiana Marciniak (int. od uczestników ślubu)
18.00 +za Piotra Balcerzaka 11 r. śm.
Wtorek 11.07
7.00 +za Annę Barcińską (p)
17.30 + za Marylę Zielińską (int. od rodziny Seroków)
18.00 +za Janusza Zielińskiego( od zarządu i pracowników Replastik w Arcelinie)
+Mariusza Piotrowskiego (int. od mieszkańców Kiełk)
Środa 12.07
7.00 +za Rafała Pawelskiego(p)
17.30 + za Jerzego Skalskiego(r), Piotra, Adelę i Ryszarda Skalskich
18.00 +za r-ców Helenę i Wiktora Malczewskich brata Jerzego, Tomasza Rogowskiego jego rodziców i rodzeństwo
+za Zenona Banaszewskiego (im)
Czwartek 13.07
7.00 +za Tomasza Mariusza Gołębiowskiego(p)
18.00 – O Boże bł. i łaski dla Karoliny i Miłosza Białeckich ( int. od uczestników ślubu)
+za Antoniego, Stanisławę, Grzegorza Mroczkowskich i Jarosława Słomińskiego
20.00 – Nabożeństwo Fatimskie

Piątek 14.07
7.00 +za Zofię i Mieczysława Barcińskich
17.30 – O Boże bł. i łaski dla Zuzanny Sobczak z ok. 20 ur.
18.00 + za Stanisława Zielińskiego, Zofię Jędrzejak i zm. z rodziny.
+za Leokadię i Konstantego Szpigiel i ich rodziców.

Sobota 15.07
7.00 +za Zofię Zawadzką 4r. śm.
17.00 – ślub
18.00 +za r-ców Sabinę i Stanisława Szcześniak i brata Zbigniewa
+za Krystynę i Tadeusza Soleckich

Niedziela 16.07
8.00 – O Boże bł. i łaski dla Janka w dniu 18-tych ur.
10.00 +za Kamila Czapskiego(ur)
11.45 -W INT. PARAFIAN
17.00 +Ewę Klimek(p)