Poniedziałek 17.07 7.00 +za Małgorzatę Górczyńską(p) i Zofię Liberadzką(p) 17.30 – O Boże bł. i potrzebne […]
1. Bardzo dziękujemy Pani Jadwidze Kowalskiej za kwiaty ofiarowane do figury Matki Bożej Fatimskiej. 2. Spotkanie […]