Poniedziałek 24.07

7.00     +za Anielę Gołaszewską (25)

18.00  +za Wiktorię i Władysława jakubowskich

+za Celinę Kuleszę (6r)

Wtorek 25.07

7.00    +za Krzysztofa Dobrzyńskiego (im)

18.00  +za Kamila Machowskiego, Jana Kamińskiego, Stanisława, Jadwigę, Leonarda, Jerzego, Arkadiusza, Justynę, Łukasza, Krystiana i Stanisławę Matuszewską

+za Krystynę Brudzyńską (3r)

Środa 26.07

7.00    +za Janinę Baranowską (p)

+za Henrykę (42 r) i Jana (7r) Piechockich

17.30 +za Alicję Nowakowską – od. mieszkańców Kiełk

+za Marylę Zielińską (1p)

18.00  +za Bartłomieja Szeluga (4r) i zm. z r-ny Jakubowskich i Szeluga

+za Annę Jakubowską (im)

Czwartek 27.07

7.00    +za Helenę i Antoniego Wichowskich

18.00  +za r-ców Annę i Leszka oraz brata Tomasza Karwowskich

+za Stanisławę i Stanisława Sitkowskich, Jolantę Waśniewską i Rafała Dąbrowskiego 

Piątek 28.07

7.00    +za Wojciecha Tadeusza Sokołowskiego (p)

18.00  +za Czesława Jankowskiego (im), r-ców Jankowskich i Romana i r-ców Miecznikowskich

+za Danielę Sadkowską (9r) 

Sobota 29.07

7.00    +za męża Stanisława Mak oraz synów Marka i Bogdana

17.30

18.00  +za r-nę Grzanewiczów

+za Zbigniewa Guzanowskiego (16r)        

Niedziela 10.07

8.00      +za   r-ców Stanisławę (11r) i Zygmunta Jackowskich

i dz-ków Witwickich

10.00  +za Kamila Czapskiego (r)

11.45 -W INT. PARAFIAN

17.00 +za Danielę Stefańczyk (13r)