1. Prace przy kościele. W najbliższym czasie planujemy następujące prace przy naszym kościele:
– odrestaurowanie drzwi wejściowych;
– odprowadzenie wody spod kościoła poza chodnik procesyjny z wymianą warstwy drenażowej otaczającej chodnik;
– odnowienie kruchty kościelnej.
Na dwa pierwsze projekty przyznano nam dofinansowanie wysokości 147 tyś. zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Bardzo dziękuję Urzędowi Gminy Baboszewo z Panem Wójtem Bogdanem Pietruszewskim na czele za pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosków. Mam nadzieję, że wkrótce otrzymamy te środki i będziemy mogli rozpocząć zaplanowane prace.
2. Pielgrzymka rowerowa. Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę planowana jest na 5-6 sierpnia. Rozpocznie się Mszą św. w sobotę 5 sierpnia o g. 7.00. Zapisywać można się w zakrystii po Mszy św. i w kancelarii parafialnej.
3. Pielgrzymka do Włoch. Wyjazd spod kościoła o g. 5.00. O 4.30 zostanie odprawiona Msza św. dla uczestników pielgrzymki. Bagaże oddajemy do autokaru przed Eucharystią.
4. Poświęcenie pojazdów. Dzisiaj po każdej Mszy św. świecimy pojazdy mechaniczne. W ten sposób chcemy modlić się i prosić św. Krzysztofa o opiekę dla wszystkich podróżujących. Tradycyjnie zbierane przy tej okazji ofiary przekażemy na środki transportu dla misjonarzy.
5. Odeszli do wieczności. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Antoniego Najechalskiego. Niech Bóg obdarzy go łaską nieba. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…