Poniedziałek 31.07

7.00     +za Waldemara Kuligowskiego (1p)

18.00  +za Marię Kozłowską (p)

+za Zofię Liberadzką i Małgorzatę Górczyńską (p)

Wtorek 1.08

7.00    +za Jerzego Lewandowskiego (r) i Teresę Lewandowską

18.00  +za Dariusza Dzierżanowskiego (od koleżanek i kolegów wraz z wychowawcą)

+za Jarosława Skolimowskiego

 Środa 2.08

7.00    +za Antoniego Strugała

17.30  +za Antoniego Najechalskiego (1p)

+za Ewę Klimek (p)

18.00  +za Władysława i Helenę Kuligowskich i zm. z r-ny

+za r-ców Zenonę i Czesława Maciejewskich oraz braci Kazimierza i Zbigniewa

 Czwartek 3.08

7.00    +za Bogdana Jana Ciechanowskiego (p)

18.00  +za Irenę (6r) i Henryka (32r) Nowickich

+za Janinę Pydynowską (1p)

Piątek 4.08

7.00    +za Zbigniewa Mężyńskiego (p)

18.00  + za Janinę Pydynowską (od koleżanek p. Mirosławy ze Szkoły Podstawowej w Rzewinie)

+za Marzenę Makowską (12r)

Sobota 5.08

7.00    -o Boże bł. i wszelkie łaski dla nowożeńców Karoliny Lutomirskiej i Łukasza Czyż (od uczest. zaślubin)

9.00    -„Msza Wspólnot” w int. grup parafialnych ku czci Niepokalanego Serca NMP

18.00  +za Janusza Michalskiego (22r)

+za Justynę Wodowską

 Niedziela 6.08

8.00      +za Milenkę Woźnicką, Annę i Rajmunda Wierzbickich

10.00  -o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Dominiki Smolińskiej z ok. 18-tych urodzin

11.45 -W INT. PARAFIAN

17.00 +za Alinę Garczyńską (26r), Mariannę Jąderko (5r), Jana Malanowskiego (2r) i Jana Jąderko (1r)