Poniedziałek 7.08

7.00     +za Annę Barcińską (p)

18.00  +za Krystynę Raźną (p)

+za Tomasza Rogowskiego (39r)

Wtorek 8.08

7.00    +za Józefa Brojka (p)

17.30  -o Bożą opiekę i błogosławieństwo dla Pawła i Bogusławy w 18 r. śm Urszuli Kretkiewicz

+za Henryka Milewskiego (p)

18.00  +za Barbarę Wierzbicką (p)

            +za Tomasza Mariusza Gołębiowskiego (ur) i Antoniego Gołębiowskiego (25r)

            +za Jana Żochowskiego (p)

Środa 9.08

7.00    +za Jadwigę Sitkowską (p)

18.00  +za Zofię Liberadzką (1r.)

+za Rozalię, Henryka i Helenę Kuc

 Czwartek 10.08

7.00    +za r-ców Barbarę i Tadeusza Pietrucha, siostrę Aldonę, zm. z r-ny Szczypeckich i Dąbrowskich

+za Ryszarda Morawskiego (od firmy Replastik)

17.30  +za Agatę Sekułę (p) i Janinę Sekułę

+za Helenę Masiak (p)

18.00  +za Eugeniusza Stefańskiego, braci Zdzisława i Kazimierza oraz r-ców Stefańskich i Kurnickich

+za Stanisława Jasińskiego (p)

Piątek 11.08

7.00    +za Andrzeja Wrońskiego (p)

18.00  +za Czesławę, Mieczysława i Krysię Marciniak

-o Boże bł. i wszelkie łaski dla Henryki i Władysława Ryzińskich w 55 r. zawarcia sakramentu małżeństwa

Sobota 12.08

7.00    +za Teresę i Zdzisława Dąbrowskich (w r. śm. Zdzisława)

17.00   -ślub

18.00  +za Waldemara Osowskiego oraz r-ców Mariannę i Tadeusza Osowskich

+za Mariannę Cichewicz (p)

 Niedziela 13.08

8.00      +za Józefa Więcław, Teresę Więcław, dz-ków Jarosławskich i Więcław

10.00  +za r-ców Longinę i Ludwika Brzezińskich

11.45   -w intencji parafian

17.00 +Leonarda, Krystynę i Elżbietę Kwasner