Poniedziałek 14.08
7.00 +za Leokadię i Grzegorza Szcześniak oraz ich synów Stanisława i Kazimierza
17.30 +za Teresę Luberadzką (p-ost.)
+za dz-ków Dobaczewskich i Kotowskich oraz r-ców Mieczysława i Irenę Kotowskich z Mystkowa
18.00 +za Mariana, Ewę i Marka Zachewicz
+za Agnieszkę i Franciszka Karcz i r-ców Karcz

Wtorek 15.08 Uroczystość Wniebowzięcia NMP
8.00 +za Mariannę, Kazimierza i Jana Lutomirskich
10.00 +za Jerzego Witulskiego (27r), Monikę Liberadzką, zm. z r-ny Witulskich i Zenona Lenarda
11.45 -W INT. PARAFIAN
17.00 +za Zbigniewa Lewandowskiego (7r)

Środa 16.08
7.00 +za Henrykę Przetacką
17.30 +za Mariannę i Antoniego Chojnowskich i Józefa (9r)
18.00 +za Mariannę Skolimowską (p)

Czwartek 17.08
7.00 +za Tadeusza Wojewódzkiego i Zofię Wojewódzką
17.30 +za Mariannę Błaszczak (im. i ur.)
18.00 +za Jana Wierzbickiego (p)

Piątek 18.08
7.00 +za Tomasza Mariusza Gołębiowskiego (p)
17.30 -o Boże bł. i wszelkie łaski dla małżonków Anny i Andrzeja w 16 r. zawarcia sakramentu małżeństwa
18.00 +za Mariannę i Stanisława Orlikowskich, Bogdana Radeckiego i Igora Piotrowskiego

Sobota 19.08
7.00 +za Ryszarda Zjadewicza (6r) i Jadwigę Zjadewicz
17.00 -Ślub
18.00 +za Małgorzatę Jarosz, Marka i Edwarda Ciskich
-ku czci św. Józefa

Niedziela 20.08
8.00 +za Krystynę, Władysława i Jerzego Siejka
+za r-ców, dz-ków i pradziadków Cecylię i Zbigniewa Orłowskich
10.00 +za Stanisławę i Stanisława Różyckich i zm. z r-ny Szymańskich
11.45 -o Boże bł. i łaski dla Anny i Grzegorza w 40 r. ślubu
– w intencji Parafian
17.00 +za Henrykę i Jerzego Urbańskich