Poniedziałek 21.08 7.00 +za Mariannę i Tadeusza Matusiewicz -o szczęśliwą operację i zdrowie dla Jadwigi 17.30 […]
1. Serdecznie dziękujemy Panu Bogdanowi Pietruszewskiemu za sfinansowanie renowacji ofiarowanych wcześniej pięknych krzeseł, które będą służyły […]