Poniedziałek 21.08
7.00 +za Mariannę i Tadeusza Matusiewicz
-o szczęśliwą operację i zdrowie dla Jadwigi
17.30 +za Stanisława Cichockiego (5r)
18.00 +za Sławomira Kujawskiego

Wtorek 22.08
7.00 +za Zofię Sobczeńską (1p)
18.00 -o Boże bł. i łaski dla Haliny i Tomasza (w 25 r. ślubu) oraz ich dzieci Mateusza, Marcela i Marceliny
+za Cezarego Wasilewskiego (im)

Środa 23.08
7.00 +za Elżbietę Prusińską (1p)
18.00 +za Jana, Helenę, Antoniego Błaszczak i dz-ków Błaszczaków
+za Jana (20r) i Jadwigę Drążyk

Czwartek 24.08
7.00 +za Irenę Goclender (1r) i Michała Goclender
18.00 +za Apolonię Żochowską (10r) i Mirosława Zwierzchowskiego (5r)
+za Zofię i Mieczysława Barcińskich (im. i ur.)

Piątek 25.08
7.00 +za Sabinę Kęsicką (7r)
17.30 +za Bożenę (20r), Jana i Anielę Korzybskich
+za zm. z r-ny Suskich, Pierścieniaków, Sadeckich i Tatarskich
18.00 +za Aleksandra Gęślickiego
+za Danutę Koper (7r) i Józefa Koper

Sobota 26.08
ODPUST PARAFIALNY MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ
9.00 +za Sylwestra Jagodzińskiego i zm. z r-ny Jagodzińskich
+za Elżbietę i Ryszarda Masiak, Ewę i Piotra Maćczak
11.00 -w intencji Parafian i Gości
-o Boże bł. i łaski dla Krystyny i Władysława Karpińskich
w 45 r. ślubu
18.00 +za Ludwikę Grzymkowską (im)
+za Krystynę Borkowską (p)

Niedziela 27.08
8.00 +za Janinę, Stanisława i Ryszarda Cieślak
10.00 +za Zofię Liberadzką (p) i Małgorzatę Górczyńską
11.45 -o Boże bł. i łaski dla Agnieszki i Pawła w 25 r. ślubu
– w intencji Parafian
17.00 +za Stanisława i Zofię Gwiazda