Poniedziałek 4.09
7.00 +za Stanisława, Jadwigę, Witolda, Ryszarda i Cezarego Bojanowskich
18.00 +za Reginę i Henryka Stefańskich
+za Jacka Charzyńskiego (20r) i Władysława Charzyńskiego

Wtorek 5.09
7.00 +za Krystynę Raźną (p)
+za Marka Żebrowskiego (p)
17.30 +za Kazimierza Leśkiewicza i r-ców Głodowskich
+za Karola Nowakowskiego
18.00 +za Mariusza Tomasza Gołębiowskiego (p)
+za Mariusza Piotrowskiego (p)

Środa 6.09
7.00 +za Alicję Nowakowską – od mieszkańców Kiełk
18.00 +za Zbigniewa Mężyńskiego (p)

Czwartek 7.09
7.00 +za Stanisława Płatka
+za Agatę Sekuła (p) i Janinę Sekuła
17.30 +za Katarzynę Machnacką – od koleżanek i kolegów ze SP
+za Tadeusza Sokołowskiego (p)
18.00 +za Jerzego Matuszewskiego (3r), Lucynę i Feliksa oraz brata Stanisława Skalskich
+za Kazimierza Szcześniaka

Piątek 8.09
7.00 +za Jana Banasiaka (3r)
+za Mariannę i Zbigniewa Karpińskich
17.30 +za Romana, Mariannę Cichewicz, całą r-nę Cichewiczów, Jaskólskich i Krajewskich
+za Urszulę Szcześniak (1p)
18.00 +za Mariannę i Leona Matuszewskich, Katarzynę i Piotra Burzykowskich, Wiesławę i Michała Wachol
+za Henryka Hadryś (16r)

Sobota 9.09
7.00 +za Genowefę, Feliksa i Stanisława Wojkowskich
+za Marię Kruszewską (16r)
16.00 -Ślub
18.00 +za Zofię i Jana Kołakowskich, Reginę i dz-ków Gołębiewskich i Barbarę Wysocką
+za Andrzeja Dąbrowskiego (r)

Niedziela 10.09
8.00 +za Jarosława Skolimowskiego (3r)
10.00 +za Józefa, Zofię, Pawła Przybyszewskich, r-ców Michalinę, Zygmunta Jakubowskich i Sylwestra Jakubowskiego
11.45 -o Boże bł. i wszelkie łaski dla Jolanty i Marka Matuszewksich w 40 r. ślubu
-w intencji Bogu wiadomej
17.00 +za Matyldę Cichocką