Poniedziałek 11.09
7.00 -za Damiana i Annę w 30r. ślubu
18.00 +za Mariusza Skocińskiego (3r)
+za Dorotę Sadowską (6r)

Wtorek 12.09
7.00 +za Jana Rokickiego (1p)
17.30 +za Jadwigę Sitkowską (p)
18.00 +za Tadeusza Długoszewskiego

Środa 13.09
7.00 +za Andrzeja i Teresę Najechalskich
18.00 +za Mieczysławę i Ignacego Krzyżańskich i dziadków Tarków
20.00 Nabożeństwo Fatimskie

Czwartek 14.09
7.00 +za Mariannę Jędrzejewską (p-ost.)
+za Marię Kozłowską (p)
17.30 +za Ryszarda Morawskiego (p)
+za Leokadię Stanisławę Pawelską (p)
18.00 – dziękczynna z okazji 55r. ślubu Teresy i Jana Kruszewskich z prośbą o Boże bł. – int. dzieci i wnuków
– o Boże bł. i łaski dla nowożeńców Wiktorii i Jakuba Baszanowskich (od uczest. ślubu)

Piątek 15.09
7.00 +za Stanisława Jasińskiego (p)
+za Janinę Pydynowską (p)
17.30 +za żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej
Śmierci
+za Eugeniusza, Stanisławę i Antoniego Jakubiak
18.00 +za Mariannę Błaszczak (2r) i Michała Błaszczaka (ur)
+za Sławomirę i Zenona Błaśkiewicz i rodzinę, Tadeusza, Mariannę Elżbietę, Janusza Błaśkiewicz i Krzysztofa Geller

Sobota 16.09
7.00 +za Ryszarda, Zofię i Janusza Zmysłowskich
18.00 +za męża Wojciecha Gajewskiego (1r)
+za Grzegorza Dębowskiego (9r)

Niedziela 17.09
8.00 +za Stanisława Błaszczak (25r)
+za Zofię Sobczeńską (p)
10.00 +za Mirosława Sobczyńskiego (4r) i dziadków Banasiaków
11.45 -w intencji parafian
-o Boże bł. i łaski dla Anny i Gabriela Gulaszewskich w 35r ślubu
17.00 +za Justynę Wodowską (2r)
+za Tadeusza i Tomasza (4r) Krawczyków