Poniedziałek 18.09

7.00     +za Marylę Zielińską (p)

+za Helenę Masiak (p)

17.30  +za Genowefę i Władysława Dąbrowskich, Otylię Szulc, Leokadię Dzierzęcką

18.00  +za Leszka Biernata (ur)

 

Wtorek 19.09

7.00    +za Zbigniewa Mężyńskiego (p)

+za Antoniego Najechalskiego (p)

-ku czci św. Józefa

18.00  +za Rodziców Kowalkowskich i Kowalczyków

 

 Środa 20.09

7.00    +za Stanisławę i Lucjana Najechalskich i braci

18.00  +za Andrzeja Wrońskiego (p)

+za Elżbietę Prusińską (p)

 

Czwartek 21.09

7.00    +za Marylę Zielińską  (od sąsiadów)

            +za Henryka Rydzewskiego (p)

17.30  +za Stanisławę i Piotra Suwińskich, Zygmunta i Halinę Piotrowskich

+za Ewę Klimek (p-ost)

18.00  +za Mateusza Derkus (im), Rafała i dziadków Idzikowskich

+za Henrykę Wiśniewską (7r)

 

Piątek 22.09

7.00    +za Reginę Plichta (1p)

            +za Wiesławę Rzeplińską (p)

17.30  +za Katarzynę Marię Machnacką (1p)

+za Rafała Pawelskiego (p)

18.00  +za Hannę Sobczyńską

+za Tadeusza i Mariannę Wolder

 

Sobota 23.09

7.00    +za Stanisława Płatka (p)

17.30  +za Marzenę Fronczak (21r), Piotra Fronczak i Zygmunta Wichowskiego

18.00  +za Eugenię Szacherską

 

Niedziela 24.09

8.00      -o Boże bł. dla Adama z okazji 18 urodzin

                +za Mariusza Tomasza Gołębiowskiego (p)

10.00  +za Helenę, Józefa, Jana i Zdzisława Cichewiczów

11.45 -w int. Parafian

17.00 +za Mariannę, Stanisława Żołądek i dziadków Małeckich