Poniedziałek 25.09
7.00 +za Jana Żochowskiego (p)
18.00 +za R-ców Danielę i Tadeusza Szcześniak, dz-ków Goszczyńskich i Szcześniaków

Wtorek 26.09
7.00 +za Zbigniewa Mężyńskiego (p)
17.30 +za Arkadiusza Dzierżanowskiego – int. od r-ny Lewandowskich
18.00 +za Apolonię i Andrzeja Grodkiewicz i dz-ków Dąbrowskich

Środa 27.09
7.00 +za Celinę i Stanisława Wieruckich (p)
18.00 +za Helenę i Władysława Kuligowskich i zm. z r-ny (p)

Czwartek 28.09
7.00 +za r-ców Jadwigę i Hieronima Sokołowskich i zm. z r-ny
17.30 +za Józefa Rutkowskiego (1r), Helenę Redes, teściów Genowefę i Eugeniusza Rutkowskich
+za Tadeusza (2r) i Wiesława Dobrowolskich, dz-ków Dobrowolskich
18.00 +za Henryka Pawelskiego (13r)
+za Zofię Liberadzką (p) i Małgorzatę Górczyńską

Piątek 29.09
7.00 +za Krystynę Raźną (p)
18.00 +za Michała Karwowskiego (im)
+za Barbarę Wierzbicką (p)

Sobota 30.09
7.00 +za Józefę Helenę Sadowską (p)
+za Krystynę Kraśniewską (p)
11.00 – BIERZMOWANIE
18.00 +za Jadwigę Kujawa, Tadeusza Zdunowskiego i Paulo Marino
+za Waldemara Kuligowskiego (p)

Niedziela 1.10
8.00 +za Janinę i Ryszarda Pietruszewskich (w r. śm. Janiny)
+za Piotra Dąbrowskiego i Igora Osińskiego
10.00 +za Janusza Staniszewskiego (3r)
11.45 -w int. Parafian
17.00 +za Stanisława i Tymoteusza Szymańskich