Poniedziałek 2.10
7.00 +za Mariannę Kamińską (2r) i Kazimierza Wysockiego
16.30 -Różaniec
17.00 +za Mirosława Zwierzchowskiego (ur), zm. z r-ny Zwierzchowskich i Żochowskich i r-ców Żochowskich
+za Marię Świerkocką (5r)
-w intencji znanej Bogu

Wtorek 3.10
7.00 +za Apolonię Strzegowską (p)
+za Antoniego Najechalskiego (p)
16.30 -Różaniec
17.00 +za Teresę i Henryka Lenard
-o Boże bł. i łaski dla Katarzyny i Łukasza Malinowskich w 10 r. ślubu

Środa 4.10
7.00 +za Rafała Pawelskiego (p)
16.30 -Różaniec
17.00 +za Stanisławę Matuszewską (4r)
+za Zuzannę Mężyńską (3r)

Czwartek 5.10
7.00 +za Helenę i Franciszka Kamińskich
+za Mariannę Cichewicz (p)
16.30 -Różaniec
17.00 +za Tadeusza Korzybskiego (4r)
+za Artura Kucińskiego (im)

Piątek 6.10
7.00 +za Jana Wierzbickiego (p)
+za Piotra Kubackiego i Benedykta Kubackiego
16.30 -Różaniec
17.00 +za Jerzego Kulińskiego (13r)
+za Artura Mężyńskiego (im)
+za Bogdana Jana Ciechanowskiego (p)

Sobota 7.10
7.00 +za Mariannę (12r) i Antoniego (11r) Chojnowskich i Józefa
+za Sławomira Liberadzkiego (p)
16.30 -Różaniec
17.00 +za Janinę Kurnicką (3r)
+za Andrzeja Lipowskiego, zm. z r-ny Aftańskich i Lipowskich

Niedziela 8.10
8.00 +za Barbarę Wrońską (6r)
+za Stanisławę Sikorską (11r)
10.00 o Boże bł. i łaski dla Marty i Rafała w 17 r. ślubu
11.45 -w int. Parafian
16.30 -Różaniec
17.00 +za Wojciecha Dąbrowskiego (6r)