Poniedziałek 9.10
7.00 +za Katarzynę Marię Machnacką i Teresę Nowakowską-Oracz
16.30 -Różaniec
17.00 +za Jadwigę Brzezińską (1r)
+za Agatę Sekuła (p) i Janinę Sekuła

Wtorek 10.10
7.00 +za Barbarę (13r) i Mariana Skalskich
+za Marka Żebrowskiego (p)
16.30 -Różaniec
17.00 +za Piotra Smolińskiego
+za Urszulę Szcześniak (p)
17.30 -o Boże bł. i łaski dla rodziny Sobczyńskich

Środa 11.10
7.00 +za Katarzynę Marię Machnacką (p)
16.30 -Różaniec
17.00 +za Annę i Józefa Kwiatkowskich (9r śm. Anny) i syna Ryszarda
+za Czesławę, Mieczysława i Krysię Marciniak

Czwartek 12.10
7.00 +za Stanisława Dąbrowskiego (25r), Krystynę, Mirosława, Barbarę Klat i Janinę Jackowską
+za Henryka Milewskiego (p)
16.30 -Różaniec
17.00 +za Pelagię i Piotra Błaszczak
+za Zbigniewa Mężyńskiego (p)

Rekolekcje Ewangelizacyjne 13-15 X 2023

Piątek 13.10
7.00 +za Ryszarda Morawskiego (p)
+za Wojciecha Tadeusza Sokołowskiego (p)

8.15 -O Boże bł. i opiekę dla Dyrekcji i Pracowników szkół w Baboszewie i Mystkowie z ok. Dnia Edukacji Narodowej
i życie wieczne dla zmarłych nauczycieli i uczniów

17.00 +za Gabriela Rostkowskiego (8r)
+za Jana Papierzyńskiego i dz-ków Papierzyńskich
19.00 Rekolekcje Ewangelizacyjne: Nabożeństwo Fatimskie

Sobota 14.10
7.00 +za Władysława (7r) i Jana Dobrzyńskich
+za Stanisława Dąbrowskiego (25r), Krystynę, Mirosława, Barbarę Klat i Janinę Jackowską
10.00 Rekolekcje Ewangelizacyjne: Spotkanie dla rodziców dzieci z grup parafialnych
11.00 Msza św. w int. rodziców dzieci z grup parafialnych
16.00 -Ślub
17.00 +za Andrzeja Apolonię, Barbarę, Jana i Roberta Trybańskich oraz Czesława Jankowskiego
+za Stanisława Jana Pietrzaka (2r)
19.00 Rekolekcje Ewangelizacyjne: Nabożeństwo Różańcowe

Niedziela 15.10
8.00 +za Jadwigę, Eugeniusza i Edwarda Krztoń, dz-ków Krztoń i Sumiłów
+za Jadwigę Kownacką i dz-ków Kruszewskich
10.00 +za Edwarda Sałęgę
11.45 -w int. Parafian
16.00 Rekolekcje Ewangelizacyjne: Nabożeństwo Różańcowe na cmentarzu parafialnym
17.00 +za Eleonorę, Władysława i Tadeusza Orłowskich