1. Podziękowania. Dziękujemy ks. Piotrowi Gadomskiemu, który od piątku prowadzi Rekolekcje Ewangelizacyjne. Bóg zapłać wszystkim, którzy biorą w nich udział oraz zespołom muzycznym i grupom parafialnym, które pomagają w ich organizacji. Rekolekcje zakończymy wieczorną Eucharystią o g. 17.00. Dziękujemy Kołom Różańcowym oraz wszystkim, którzy włączyli się w organizację Dnia skupienia dla rodziców. Dziękujemy rodzicom, którzy znaleźli czas aby pomodlić się za swoje dzieci, swoje rodziny.
-Dziękujemy P. Tadeuszowi Kowalkowskiemu za ofiarowane regały, które pozwoliły uporządkować boczna kaplicę. Bóg zapłać za kwiaty do figury Matki Bożej Pani Wioletcie Dereckiej. Dziękujemy za złożoną w tym tygodniu ofiarę na kościół z Baboszewa 100 zł.
2. Dzień papieski. Dzisiaj obchodzimy Dzień Papieski. W całej Polsce, także w naszej parafii, po Mszach św. zbierane są ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wspiera uzdolnioną młodzież z uboższych rodzin. Bóg zapłać za wsparcie tej inicjatywy.
3. Nabożeństwa. W związku z obchodzonym dzisiaj Dniem Dziecka Utraconego zapraszamy na różaniec na cmentarz parafialny na g. 16.00. Od jutra różaniec codziennie o g. 16.30. W poniedziałki, środy i piątki w sposób szczególny zapraszamy na różaniec dzieci.
4. Monitoring cmentarza. Trwają prace nad montażem kamer na naszym cmentarzu. Najbardziej newralgiczne punkty – w tym miejsca wyrzucania śmieci (zarówno kontenery, jak i teren przed bramą) – już zostały objęte monitoringiem. W najbliższym czasie zainstalowane zostaną kolejne kamery. Mostem radiowym dane z kamer przesyłane są na wieże kościoła a następnie na plebanię. Mamy nadzieję, że monitoring pozwoli ograniczyć kradzieże, do jakich dochodziło na naszej nekropolii. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Grażynie i Grzegorzowi Pawlak z firmy Pawrol za udostępnienie miejsca do montażu kamer i możliwość korzystania z sieci energetycznej. Dziękujemy Panu Markowi Lewandowskiemu za montaż przyłącza energetycznego.
5. Sprzedaż kwiatów przy cmentarzu. W najbliższy piątek po Mszy św. wieczorowej zapraszamy na spotkanie do sali katechetycznej osoby zainteresowane sprzedażą kwiatów i zniczy na placu przycmentarnym w Uroczystość Wszystkich Świętych.
6. Słodka Niedziela. W przyszłą niedzielę po Mszach św. dzieci i młodzież z Oazy zapraszają na z ciasto i watę cukrową. Zebrane przy tej okazji środki przeznaczą na swoją formację.
7. Odnowienie Przyrzeczeń Chrztu Świętego. Także w niedzielę 22.10. po Mszy św. o g. 10.00 zapraszamy na spotkanie dzieci przygotowujące się do Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu Św.
8. Bal wszystkich Świętych. W niedzielę 29.10. przeżyjemy Bal Wszystkich Świętych. Dzieci zapraszamy na Mszę św. na g. 10.00. Poznamy wówczas szczegóły popołudniowego spotkania. Bal rozpocznie się o g. 15.00 w kościele, następnie przejdziemy ulicami Baboszewa do sali, w której odbędzie się druga część świętowania. Pamiętajmy o tym, aby każdy postarał się o strój świętego, o którym będzie coś wiedział. Ogłaszamy konkurs na najciekawszy strój – najlepszą prezentacje wybranego Świętego.
9. Odeszli do wieczności. W tym tygodniu Bóg wezwał do siebie: śp. Wawrzyńca Adama Jankowskiego. Niech obdarzy go łaską nieba: Wieczny odpoczynek…