Ogłaszamy konkurs na najładniejsze przebranie i prezentację świętego lub błogosławionego Konkurs odbędzie się podczas ,,Balu Wszystkich Świętych’’ w dniu 29 października 2023r. Konkurs rozpocznie się o godzinie 15.00 w naszym parafialnym kościele. Zasady konkursu: 1. Należy wykonać przebranie według własnego pomysłu. 2. Przygotować krótkie wystąpienie trwającego nie dłużej niż 1 minutę, podczas którego uczestnik zaprezentuje skrócony życiorys świętego lub błogosławionego, jego największe zasługi oraz przedstawi kogo lub czego jest patronem/opiekunem. 3. Zgłosić udział w konkursie. Zgłoszenia przyjmowane będą w dniu ,, Balu Wszystkich Świętych” tj. 29.10.2023r. do godz. 14:59 Dla zdobywców I, II i III miejsca przewidziane atrakcyjne nagrody! Więcej szczegółów znajduje się w regulaminie konkursu: https://drive.google.com/file/d/1M9SR9M86Ondja3bImWA2LmVsXgyd0CXS/view?usp=share_link