Poniedziałek 23.10 7.00 +Stefanię Kwasner (od KŻR) 16.30 Różaniec 17.00 +za Antoniego, Janinę i Tadeusza Rogińskich, […]
1. Podziękowanie. – Bardzo dziękujemy za pomoc i opiekę nad dziećmi ze scholi podczas wieczoru filmowego […]