Poniedziałek 23.10
7.00 +Stefanię Kwasner (od KŻR)
16.30 Różaniec
17.00 +za Antoniego, Janinę i Tadeusza Rogińskich, Zofię i Stanisława Figat
+za Teresę Kobylińską (19r) i Wiktora Kobylińskiego
+za rodziców Genowefę i Jana Wesołowskich oraz Antoniego (100r. ur.) i Halinę Kupeckich

Wtorek 24.10
7.00 +za Krystynę Malechowską (1p)
+za Marka Sobieckiego (13r)
16.30 Różaniec
17.00 +za Stanisława Liberadzkiego, Janinę Pawła i Zdzisława Liberadzkich, Halinę i Antoniego Kupeckich
+za Zygmunta i Franciszkę, Jana i Krystynę Kwiatkowskich, brata Bogdana i siostrę Marzenę z mężem
-O Boże Błogosławieństwo i opiekę dla siostry Marii z rodziną, brata Dariusza z rodziną, siostry Barbarę z rodziną, Mariusza, Anny i Marcina Śliwińskich, Krzysztofa i Marzanny Kwiatkowskich z rodziną

Środa 25.10
7.00 +za Zofię Górską (1r)
16.30 Różaniec
17.00 +za Kazimierza Ożarowskiego, Helenę i Stanisława Kowalskich
-o Boże bł. dla Romana i Kazimiery Długoszewskich z ok. 45r. ślubu

Czwartek 26.10
7.00 +za rodziców Anielę i Piotra Smukowskich oraz
Teresę Smukowską (3r)
16.30 Różaniec
17.00 +za Mariannę i Stanisława Gryszpanowicz, Barbarę i
Stanisława Luberackich
+za Mariannę Skolimowską (1r)
+za Ewę Klimek (1r)

Piątek 27.10
7.00 +za Zbigniewa Mężyńskiego (p)
16.30 Różaniec
17.00 +za Sabinę Kęsicką (im)
+za Wiesława Popiołkowskiego
+za Stanisława i Feliksę Łyzińskich i Władysławę Łyzińską

Sobota 28.10
7.00 +za Tadeusza Lutomirskiego (im) i Krystynę Lutomirską
+za Tadeusza Sokołowskiego (im) i Stanisława Zajączkowskiego (21r)
16.30 Różaniec
17.00 +za Tadeusza i Janinę Brzezińskich i zm. z rodziny
+za Irenę i Mariana Ożarowskich, Irenę Sikorską i
Edwarda Ożarowskiego
-O Boże błogosławieństwo i łaski dla
Tadeusza Sobczyńskiego z ok. 80 urodzin

Niedziela 29.10
8.00 +za Helenę i Longina Głodowskich, Lucynę i Antoniego Gołębiowskich
+za Irenę Nowakowską (im)
10.00 +za Milenkę Woźnicką i jej dziadków
+Barbarę i Jana Chudzyńskich
11.15 Różaniec
11.45 -W INT. PARAFIAN
15.00 Bal Wszystkich Świętych
17.00 +za Halinę Szczepanik, Jana Krzemińskiego, zmarłych z rodziny Krzemińskich i Madejskich