Poniedziałek 30.10
7.00 +za Marka Makowskiego (1p)
+za Andrzeja Wrońskiego (p)
16.30 Różaniec
17.00 +za Wawrzyńca Adama Jankowskiego (1p)
+za Ryszarda Ptasik (16r) i Barbarę Bańkowską

Wtorek 31.10
7.00 +za Rafała Pawelskiego (p)
+za Mariusza Piotrowskiego (p)
16.30 Różaniec
17.00 +za Stanisława Jasińskiego
+za Jadwigę Piórkowską, dz-ków Kadeckich i r-ców Mystkowskich
+za Mariannę i Stanisława Nowakowskich

Środa 1.11 Uroczystość Wszystkich Świętych
9.00 +za Tomasza Mariusza Gołębiowskiego i rodziców Alinę i Marka Piotrowskich, Antoniego Gołębiowskiego i Roberta Traczyka
+za Ryszarda Krawczyka (3r)
11.00 +w int. wszystkich zmarłych Parafian

Czwartek 2.11 – Dzień Zaduszny
9.00 +za Mieczysława Jakubowskiego (22r)
11.30 +za r-ców Michalinę i Zygmunta Jakubowskich, Sylwestra Jakubowskiego, Zofię, Pawła, Józefa, Jana, Teresę Przybyszewskich, dz-ków Przybyszewskich i Jakubowskich
16.00 Różaniec na cmentarzu
17.00 +za Janinę, Teodora i Jerzego Mroczkowskich
+za Janinę i Albina Kaczyńskich

Piątek 3.11
7.00 +za Jana Tomczewskiego
+za Jolantę, Sławomira Strupczewskich i zm. z r-ny
Strupczewskich
17.00 +za Tadeusza Kuligowskiego (22r), Zofię Kuligowską i zm. z r-ny Kuligowskich
+za Annę Barcińską (1r)

Sobota 4.11
7.00 +za Stanisława i Zofię Gwiazda
8.30 Różaniec
9.00 Msza Święta Wspólnot – ku czci NS NMP
17.00 +za Karola Soczewka (im)
+za Stanisława Tuszyńskigo (4r)

Niedziela 10.07
8.00 +za Mariannę, Kazimierza i Jana Lutomirskich
+za Mariannę Cichewicz (p)
10.00 +za Piotra Fronczak (8r), Marzenę Fronczak i Zygmunta Wichowskiego
11.45 -W INT. PARAFIAN
17.00 +za Stefana Iwińskiego (42r)